Açık Lise Seçmeli Psikoloji 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi zeki bir insanda bulunan özelliklerden biri değildir?
2.
Soru 2 )J. Piaget’nin geliştirdiği bilgi işlemleme kuramına göre zihin dört evreden geçerek olgunluk düzeyine ulaşır. Her evrede çocuğun zihinsel gelişimi ve buna bağlı olarak neleri yapabileceği farklılaşır.
Buna göre bilgi işlemleme kuramı aşağıdakilerden hangisini açıklamayı amaçlamıştır?
3.
Soru 3 )Eşit ikizler zekâ bakımından da eşit kalıtsal özelliklere sahiptir. Ancak farklı çevrelerde büyüyen eşit ikizlerinzekâ düzeylerinde farklılık gö rülmüştür. Kültürel bakımdan uygun çevre koşulları zekânın gelişimine katkı sağlarken uyarıcının az olduğu çevre zekânın gelişmesini engeller.
Bu parçanında zekânın gelişimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )Kişiliğin tutum, davranış ve görünüş gibi nesnel bir yanı vardır. Bir de düşünüş ve duyuş gibi öznel bir yanı vardır. Kişiliğin öznel ve nesnel yanı birbirinden ayrı düşünülemez.
Bu parçanından hareketle kişilik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.
Soru 5 )Temel eğilim kuramına göre kişilik tıpkı saç rengi, göz rengi, burun yapısı gibi doğuştan getirdiğimiz bir yapıdır. Kalıtımla sınırlı olan kişiliğimiz beden yapımızdan ve hormon dengemizden etkilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel eğilim kuramının iddialarından biri olamaz?
6.
Soru 6 )Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve isteklerin insanın kişiliğini etkilediğini söyleyen kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Kişilik ölçekleri,
I. Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptama
II. Kişiliğin sübjektif yansımalarını yorumlama
III. Zekâ düzeyini belirleme
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için hazırlanmıştır?
8.
Soru 8 )Bir insan normal yaşamını sürdürebiliyor, çalışabiliyor, gülüp eğlenebiliyorsa sağlıklı bir insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıklı insan davranışına örnek gösterilemez?
9.
Soru 9 )Bir eşeğin önüne aynı uzaklıkta, aynı tazelikte ve aynı miktarda ot konulmuş. Eşek “Hangisini önce yesem ki?” diye düşünmekten bir karar verememiş ve sonunda açlıktan ölmüş.
Bu hikâyedeki eşeğin durumu aşa ğıda verilenlerden hangisine örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )Stresin pek çok nedeni vardır. Bu nedenleri, dış çevreden kaynaklanan ve denetimimiz dışında bulunan “çevresel nedenler” ve iç çevreden kaynaklanan ve denetleme şansımızolan “psikolojik nedenler” olarak ayı rabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir stres faktörüdür?
11.
Soru 11 )Bedensel bakımdan zayıf olduğu için sporda başarılı olamayan birinin ünlü bir şair olması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi streslebaş etme yöntemlerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Normal davranış yere, zamana, kurallara ve koşullara uygun davranıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi normal bir davranış değildir?
14.
Soru 14 )I. Hafif ruh hastalıklarıdır.
II. Halüsinasyonlar ve çeşitli hezeyanlar görülür.
III. Kişinin çevresiyle uyumunu zorlaştırsa da hayattan tamamen koparmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri nevrotik bozuklukların özellikleri arasında yer alır?
15.
Soru 15 )İnsanın saçma olduğunu bildiği halde bazı şeylerden aşırı derecede korkmasına fobi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fobiye örnektir?
16.
Soru 16 )Anormal davranışın tedavisinde, bir hasta grubunun bilinçaltı tıkanıklıklarınıngiderilmesi için seç tikleri rolleri oynamaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
17.
Soru 17 )Ali bir film seyreder, sıkıcı bulur.Sonra aynı filmi izleyen arkadaşlarının tartışmasına katılır; onlar filmi be ğenmişlerdir. Ali de sosyal çevresinin etkisiyle “aynı düşüncede olduğunu” söyler. Artık görüşü değişmiştir.
Buna göre Ali’nin düşüncesindeki değişiklik aşağıdakilerden hangisi sonucunda oluşmuştur?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi tutumun işlevlerinden biri değildir?
19.
Soru 19 )Çocukluğun ilk döneminde anne ve babanın taklit edilmesi, onların yargılarının ve davranışlarının benimsenmesi özdeşim kurma olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi özdeşim kurma örneğidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi kimlik oluşumunu gerçekleştirmiş bir bireyin özellikleri arasında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Psikoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Psikoloji 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Psikoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Psikoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Psikoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Psikoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Psikoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Psikoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019