Açık Lise Seçmeli Psikoloji 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Binet zekâyı, “iyi düşünme, iyi anlama ve iyi muhakeme gücü” olarak tanımlamıştır.
Bu tanıma göre aşağıdaki davranışların hangisinde zekânın etkisi en azdır?
2.
Soru 2 ) Üstün zekâlı bir çocuğun soy özellikleri incelendiğinde, önceki nesillerinde üstün zekâlı ve yaratıcı insanların olduğu görülmüştür.
Bu durum zekânın üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini kanıtlar?
3.
Soru 3 ) Bir toplum için hazırlanan zekâ testi,başka bir toplumda uygulanırsa doğ ru sonuçlar elde edilmeyebilir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi hümanistik kuramın temsilcilerindendir?
5.
Soru 5 ) Aşağıda kişiliği etkileyen faktörlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi yetenek testlerinin kullanılma amaçlarındandır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi karakterden kaynaklanan bir özelliktir?
8.
Soru 8 ) • Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler, kısa kısa ve çok sayıda maddeyle belirtilir.
• Deneklerden kendisiyle ilgili maddeleri işaretlemesi istenir.
Verilen bilgiler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir?
9.
Soru 9 ) “Eşeğini dövemeyen semerini döver.” atasözü aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 ) Beğendiği kızla evlenmek isteyen delikanlının, ailenin kızı vermemesi üzerine aileyi ikna etme yolunu seçmesi, strese gösterilen tepkilerden hangisine örnektir?
11.
Soru 11 ) İnsanın gözlenebilen özellikleri kökleri derinlerde olan iç etmenlere dayanır. Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.
Bu açıklama aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisine aittir?
12.
Soru 12 ) I. Düşüncelerin tutarsızlaşması
II. Yaşama enerjisinin yükselmesi
III. Vücudun direnme gücünün artması
Yukarıdakilerden hangileri kötü stresin insanda yarattığı etkilerdendir?
13.
Soru 13 ) Savunma mekanizmalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından yansıtmaya örnek oluşturur?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi anormal davranışların çevresel nedenleri arasında yer almaz?
17.
Soru 17 ) Kişinin doğru olmadığını bildiği hâlde aklından çıkaramadığı fikirlerdir. Hasta olayları bu fikirlere bağlı olarak hayal eder.
Verilen bilgi aşağıdaki anormal davranışlardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin konularından biri değildir?
19.
Soru 19 ) Ebru annesine hediye alırken, arkada şının beğenilerini de dikkate almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki davranışlardan hangisi kimlik duygusu gelişmiş olan bireylerde görülür?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Psikoloji 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Seçmeli Psikoloji 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019