Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden çevresel etmenlerdendir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?
3.
Soru 3 ) I. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
II. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
III. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır?
4.
Soru 4 ) Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarako toplumun yıl ortası nüfusuna bölü nüp bin ile çarpılmasıyla bulunur.
Yukarıdaki açıklama toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden hangisine aittir?
5.
Soru 5 ) Arama, yutma, moro, babinski, yakalama, adım atma gibi reflekslerin görülmesinin beklenildiği büyüme ve gelişme dönemi hangisidir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi 6 - 12 yaş döneminin özelliklerindendir?
7.
Soru 7 ) • Kan basıncı yükselir.
• Kalp esnekliğini kaybeder ve atışı yavaşlar.
• Kalp kapakçıklarında bozulma ortaya çıkar.
Yukarıda yaşlılık döneminde görü len özelliklere ait verilenler vücudun hangi sisteminde ortaya çıkan değişiklikten kaynaklanır?
8.
Soru 8 ) Okul çağındaki çocukların beslenmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 ) Düzenli fiziksel aktivite;
I. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırır,
II. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Yukarıda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
10.
Soru 10 ) “Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein,demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1.grupta yer alan besin öğelerindendir?
1. grupta yer alan besin ögelerindendir?
11.
Soru 11 ) Ayak sağlığı ve temizliği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 ) Gingivitiste enfeksiyon, diş çevresi destek dokularından hangisini etkiler?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağ lığı hizmetlerinin üçüncül düzeyde koruma ilkelerindendir?
15.
Soru 15 ) “Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz düşünceler geliştirilmemelidir. Sınavım kötü geçti, ben bu sene sınıfı geçemeyeceğim gibi. Oysa bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara daha iyi hazırlanabilirim tarzı düşünce daha yapıcıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı bu tarz olumsuz düşünceler zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikle kolaylıkla yer değiştirmez.”
Yukarıdaki açıklama stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerden hangisiyle ilgilidir?
16.
Soru 16 ) Daha çok çocuklar ve yaşlıların maruz kaldığı istismar türüdür. Kişinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeme, bunları sağlamada _________ göstermektir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakı lan yere, aile içerisinde şiddet davranışlarından hangisi yazılmalıdır?
17.
Soru 17 ) Kişinin maddeyi keyif verici etkisine bağlı olarak alma arzusu, bu arzunun zamanla irade dışına çıkması ve maddeyi sürekli alma isteğine ne ad verilir?
18.
Soru 18 ) I. Damarları tıkaması
II. Kanı pıhtılaştırması
III. Solunum yolu hastalıklarını önlemesi
Yukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin beyin ve merkezî sinir sistemine etkilerindendir?
20.
Soru 20 ) • Sosyal içme evresi olarak bilinir.
• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.
Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Sağlık Bilgisi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Sağlık Bilgisi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Sağlık Bilgisi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Sağlık Bilgisi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Sağlık Bilgisi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Sağlık Bilgisi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Sağlık Bilgisi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Sağlık Bilgisi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Sağlık Bilgisi 2 başlıklı makalemizde 2017 yılı Sağlık Bilgisi 2 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019