Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu hâle ne ad verilir?
2.
Soru 2 ) Ülkemizde, unlu gıdalara ağırlık veren beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi alışkanlıklar sağlığa etki eden çevresel etmenlerden hangisinin içinde değerlendirilir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilen resmî sağlık kurumlarından biri değildir?
4.
Soru 4 ) Bir yıl içinde toplumda görülen gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı ana ölüm sayısının, aynı yılda görülen canlı doğumlara bölümünün on bin ya da yüz bin ile çarpımına ________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
5.
Soru 5 ) I.Sadece fiziksel değişim vardır.
II. Niceliksel ve niteliksel değişiklikler beraber olur.
Yukarıda “büyüme” ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?
6.
Soru 6 ) Çocuklar kaç yaşından itibaren oyun çağına girerler?
7.
Soru 7 ) • 21-65 yaşlar arasındaki dönemdir.
• Bu dönemde kişiler eğitimini tamamlar, bir meslek ve iş sahibi olurlar.
• Meslek yaşamında üretkenlerdir ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirler.
Yukarıdaki özellikler hangi büyüme ve gelişme dönemine aittir?
8.
Soru 8 ) “Sağlıklı dünyaya gelen bebeklerin büyüme ve gelişmesi için hava, su ve yaşanan ortamın sağlık koşulları yeterli olmalıdır. Kirli hava ve sigara dumanı çocuklarda akciğer hastalıklarına yol açabilir.”
Yukarıdaki açıklama, büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden hangisine aittir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin sahip olduğu özelliklerdendir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri değildir?
11.
Soru 11 ) I. İç çamaşırlarının sık sık değiştirilmesi
II. Çamaşırların cildi tahriş etmeyecek malzemelerle yıkanması
III. Banyo yapıldıktan sonra giyilen kıyafetlerin yıkanmış ve ütülü olması
Yukarıda giyecek temizliğiyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
12.
Soru 12 ) Ağız ve diş sağlığının korunması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
13.
Soru 13 ) Deprem sonrasında yaşanan durumlardan hangisi, depremzedelerin şaşkınlık ve çaresizlik duygularının artmasına sebep olur?
14.
Soru 14 ) Sınav kaygısının çeşitli belirtileri vardır. Bu belirtiler; fizyolojik, duygusal ve bilişsel belirtilerdir.
Buna göre verilenlerden hangisi sınav kaygısının fizyolojik belirtilerinden biri değildir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
16.
Soru 16 ) • Özellikle yaşlıların maruz kaldığı şiddet türüdür.
• Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemektir.
Yukarıda özellikleri verilen aile içi şiddet davranışı hangisidir?
17.
Soru 17 ) Küçük dozlarda madde kullanımı na bağlı olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine ne ad verilir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki telefon numaralarından hangisi, sigarayı bırakmak isteyen kişilere 7 gün 24 saat hizmet sunan “Sigarayı Bırakma Danışma Hattı” na aittir?
19.
Soru 19 ) I. Zayıf karakterli olmak
II. Bağımlı karakterli olmamak
III. Sorunlarını çözme gücüne sahip olmamak
Yukarıdakilerden hangileri alkol bağımlılığına yol açan nedenlerdendir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi sigara bağımlılığında tedavinin daha geç sonuç vermesine neden olur?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019