Açık Lise Seçmeli Sanat Tarihi 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Bir duygunun, tasarımın veya gü zelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar (görsel biçimsel) sınıfına girmez?
3.
Soru 3 ) Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek biçimlendirilen üç boyutlu eserlere ne ad verilir?
4.
Soru 4 ) İnsanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi “Taç Mahal” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
6.
Soru 6 ) Tarihçiler yazının bilinmediği dönemleri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamışlardır?
7.
Soru 7 ) Tunçtan silah, heykel ve mühürlerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdaki bölgelerden hangisi “Irmaklar arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır?
9.
Soru 9 ) Sümer ülkesinde çok fazla taş bulunmadığı için yapılar genellikle hangi malzemeden yapılmıştır?
10.
Soru 10 ) Yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskisi ve en büyüğü olan piramitler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
11.
Soru 11 ) Roma sanatında vahşi hayvan dövüşleri, tarihi savaşların sahneye konulması, avcılık yarışmaları gibi etkinliklerin yapıldığı mekânlara ne ad verilmiştir?
12.
Soru 12 ) Trabzon Maçka’da Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalığa Meryem Ana adına inşa edilmiş manastır aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Roma İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerinde, Hristiyanların ilk üç yüzyıl içinde meydana getirdikleri sanat hangi döneme aittir?
14.
Soru 14 ) El yazmalarına metni açıklamak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlere ne ad verilir?
15.
Soru 15 ) Eğri çan kulesi ve vaftizhanesi ile dünyanın gözde yapılarından biridir. Kulenin eğriliği inşaatın ileri bir safhasında zemindeki çökmeden oluşmuştur.
Hakkında bilgi verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) İtalya’da 15. yüzyılda başlayan “yeniden doğuş” anlamına gelen edebiyat, bilim ve sanat alanındaki gelişmelere ne ad verilmiştir?
17.
Soru 17 ) 18. yüzyılın sonlarında barok ve rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine karşı oluşan tepki sonucunda ortaya çıkan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Realizmin önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Rembrandt’ın cerrahlar loncası tarafından sipariş edilen ve tablosunda tıp öğrencileriyle bir kadavrayı incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Savaşın yarattığı umutsuzluk içinde eserlerinde anlamsızlık ve hiçliğin ön planda olduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019