Açık Lise Siyer 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Hz. Muhammed’in (sav.) doğum tarihi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2.
Soru 2 ) Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını öğrenmenin gerekliliğine neden olamaz?
4.
Soru 4 ) • Azat edilen kölelere verilen isimdir.
• Köy ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara denir.
• Çöl ve vahalarda göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılır.
Bu tanımlara göre hakkında bilgi verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) İslam öncesi Mekke’nin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi haniflerin özelliklerinden biridir?
7.
Soru 7 ) Fetretü’l-vahiy” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetme nedenlerinden biri değildir?
10.
Soru 10 ) Müslümanların hicret yeri olarak Habeşistan’ı seçme nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı aldıkları boykot kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
12.
Soru 12 ) “Kendisine ayetlerimizden bir kısmı nı gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…”
Bu ayette aşağıdaki hangi olaydan söz edilmektedir?
13.
Soru 13 ) Hz. Muhammed (sav.) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmede temel kaynak olamaz?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin Kur’an-ı Kerim’de yer alan isimlerinden biridir?
17.
Soru 17 ) “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız! derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?”
(Bakara suresi, 170. ayet)
Bu ayetten Mekkeli müşriklerindurumu hakkında aşağıdaki yargı lardan hangisine ulaşılamaz?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi “Ficar Savaşları”nı tanımlamaktadır?
19.
Soru 19 ) Miraç gecesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
20.
Soru 20 ) İkinci Akâbe Biatı hakkında aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Siyer 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Siyer 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 2 başlıklı makalemizde 2017 yılı Siyer 2 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019