Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Toplumsal ilişkileri, bu ilişkilerin nasıl ortaya çıktığını toplumsal olay ve olgular yoluyla anlamaya ve açıklamaya çalışan bilimdir.
Tanımı verilen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) “Birinci Dünya Savaşı” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
3.
Soru 3 ) Robert Redfield, toplumları sınıflandırırken aşağıdaki ölçütlerden hangisini kullanmıştır?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin temel aşamalarından biri değildir?
5.
Soru 5 ) Eski bilgilerimizi bir tarafa koyarak yeni bir araştırmaya girersek, araştırdığımız konuda tarafsız ve ön yargı sız davranma olasılığı da artacaktır.
Bu ifadede bilimsel çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeden söz edilmiştir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilim olmasını sağlayan özelliklerden biri değildir?
7.
Soru 7 ) • Sohbet havasında geçer.
• Yüz yüze ilişkiye dayanır.
• Ses veya görüntü kayıt cihazları da kullanılır.
Özellikleri verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi “verilmiş statü” ye örnektir?
9.
Soru 9 ) Türkiye’de yağlı güreş sporu yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
10.
Soru 10 ) Toplumsal sapma ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
11.
Soru 11 ) Bir tiyatro, futbol karşılaşması ya da film izleyenler, konser dinleyenler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
12.
Soru 12 ) Aile, arkadaş, komşu, akraba gibi toplumsal gruplar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan değildir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin doğurduğu olumsuz sonuç lardan değildir?
15.
Soru 15 ) I. İkincil ilişkiler hakimdir.
II. Tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
III. Cinsiyete dayalı iş bölümü vardır.
Yukarıdaki özeliklerden hangileri köyler için geçerlidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özeliklerinden değildir?
17.
Soru 17 ) Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadın, evde çocuğuna anne gibi davranması gerekirken öğretmen gibi davranmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
18.
Soru 18 ) I. Bir iş yeri sahibinin iflas etmesi
II. Bir fabrikatörün yeni bir fabrika açması
III. Bir köylünün şehre göç ederek işçi olması
Yukarıdakilerden hangileri yatay hareketlilik örneğidir?
19.
Soru 19 ) En az iki kişinin belli bir amaçla oluşturduğu ortak değer ve normlara sahip, göreli sürekliliği olan toplumsal bir varlıktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Kentleşmenin nedenleri iki temel gruba ayrılır: İtici nedenler, kırsal alanın ekonomik, kültürel, sosyal olanaklarının yetersizliği sonucunda oluşmaktadır. Çekici nedenler, kent yaşantısının sağladığı olanaklar sonucunda oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çekici nedenlerdendir?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019