Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İnsanlar tarih boyunca meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini,nasıl oluştuklarını anlamaya çalış mışlardır.
Verilen ifade sosyolojinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkisine örnek olabilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerindendir?
3.
Soru 3 )I. Göç
II. Seçim
III. Kurtuluş Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal olay örneğidir?
4.
Soru 4 )Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesiiçin bazı koşulların gerçekleş mesi gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir?
5.
Soru 5 )Toplumların sınıflandırılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi ölçüt olarak alınmamıştır?
6.
Soru 6 )Ölen ataların ruhlarına tapınma anlamı taşıyan inanış aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“Sınıftaki öğrenciler arasında benzerlik arttıkça, sınıf içi uyum da o oranda artar.”
Verilen örnek aşağıdaki bilimsel yöntem aşamalarından hangisine ait olabilir?
8.
Soru 8 )Araştırmacının, gözlemlediği olay ya da gruba katılmadan bilgi elde ettiği gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara başlamadan önce uyulması gereken ilkelerden değildir?
10.
Soru 10 )Sosyometri tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Dört yılda bir yapılan olimpiyatlar ya da bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnek olabilir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığın biçimlerinden değildir?
13.
Soru 13 )İnsanın yaşam içerisinde emek, eğitim ve deneyimleri ile sonradan kazandığı konumlardır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )• Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması
• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi
• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşması
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir?
16.
Soru 16 )Ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler ve ekonomik gelişmeye paralel olmayan nüfus artışı önemli birtakım sorunlara neden olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sorunlardan değildir?
17.
Soru 17 )“Millet” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun refah seviyesinin yüksek olduğunun göstergelerindendir?
19.
Soru 19 )Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisinde statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Sosyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019