Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
27 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• ‘‘Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen sosyal bir süreçle öğrendiğimiz uygulama ve inançların, maddi ve manevi ögelerin birliğidir.’’ Edward Sapir
• ‘‘Kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir.’’ Ralph Linton
• ‘‘Kültür, belli bir düşünceler sistemi ya da bütünüdür.’’ Clark Wisslier
Verilen kültür tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
4.
Soru 4 )Kendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde yaşanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
5.
Soru 5 )Bireyin doğumuyla başlayan ve içinde yaşadığı toplumun kültürel öğelerini öğrenip benimsediği süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
6.
Soru 6 )Maddi kültür unsurlarından biri olan cep telefonu hızla yaygınlaşmakta ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. Bunun sonucu olarak toplu mekânlarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro gibi yerlerde cep telefonu kapatmaya özen gösterilmemektedir.
Sözü edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
7.
Soru 7 )• Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmaları ve özellikle “Mukaddime’’ adlı eseri ile İslam dünyasında sosyolojinin kurucusu olmuştur.
• Modern sosyolojinin kurucusu olan A. Comte’a öncülük etmiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki Türk İslam düşünürlerinden hangisi felsefe ve tıp alanında çalışmalar gerçekleştirmiştir?
9.
Soru 9 )İnançlar ile insanların birlikte yaptıkları dinsel ayin ve ibadet şekillerini içine alan toplumsal kurumdur. Bu kurum, toplumda bireyler arasında dayanışmayı güçlendirir ve toplumun devamını sağlar. Cami, kilise, diyanet vakfı gibi alt kurumları vardır.
Verilen bilgiler aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevleri arasında yer almaz?
11.
Soru 11 )Eşlerden her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
Türk Medeni Kanunu’nun verilen maddesi aşağıdaki boşanma sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi eşin seçildiği gruba göre evlilik türlerinden biridir?
13.
Soru 13 )Bu aile tipi avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan toplumların yerleşik yaşama geçmeleriyle ortaya çıkar. Kadın ön plandadır, otoritesi ve yetkisi geniştir. Bu aile tipinde ekonomik malların mülkiyeti kadına aittir. Aile yönetiminde, ana soyundan gelen bir erkek de etkindir.
Verilen bilgiler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Eğitimle ilgili değer, kural ve olaylar aşağıdaki kurumlardan hangisinin konu alanına uygun düşmektedir?
15.
Soru 15 )I. Eğitim millî olmalıdır.
II. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
III. Halkın bilgisizliğinin giderilmesi amaçlanır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili doğru bilgilerdir?
16.
Soru 16 )Elde edilmesi için herhangi bir emek harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir.
Buna göre;
I. hava,
II. güneş ışığı,
III. beyaz eşya
örneklerinden hangileri serbest maldır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim malıdır?
18.
Soru 18 )Doğadan alınan maddelerin yapısında, biçiminde, yerinde değişiklik yapmak için harcanan insan enerjisi aşağıdaki üretim öğelerinden hangisiyle adlandırılır?
19.
Soru 19 )Devlet, ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.
Verilen tanımda aşağıdaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki yönetim biçimi ve anlamları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Sosyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019