Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) • Sözlük anlamı; “toprağı sürmek, ekip biçmek, tohumların iyileştirilmesi” dir.
• Kimi eserlerde bu kavramın karşılığı olarak “ekin” kullanılmaktadır.
Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi “kültürel gecikme” kavramının tanımıdır?
3.
Soru 3 ) I. Dil
II. Sanat
III. Okul
Yukarıdakilerden hangileri manevi kültür öğelerindendir?
4.
Soru 4 ) Kültürün aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 ) Köyden, büyük kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel öğeler ile kentte karşılaştığı yeni kültürel öğeleri kendinde birleştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
6.
Soru 6 ) Toplumsal kurumların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 ) Aşağıda verilen kurum ve gerçekleştirdiği işlev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
8.
Soru 8 ) • Toplumların diğer kurumlarına kaynaklık eden en eski ve temel kurumudur.
• Birey sevgi, saygı ve dayanışmayı öncelikle burada öğrenir.
Verilen özellikler aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi eşin se çildiği gruba göre evlilik türlerinden biridir?
10.
Soru 10 ) Evlilik ilişkisinin yasal olarak ortadan kalkmasıdır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
11.
Soru 11 ) I. İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar.
II. Bireyin toplum içinde nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında öneriler sunar.
III. Bir takım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
Yukarıdakilerden hangileri dinin bireysel işlevlerindendir?
12.
Soru 12 ) Her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi tek bir Tanrı’dır. Tanrı, cisimlikten uzak soyut bir kavram olarak kabul edilir.
Verilen bilgi aşağıdaki inanışlardan hangisine aittir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomi kurumuna ait değildir?
14.
Soru 14 ) Fiyatların düşmesi ile birlikte paranın alım gücünün yükselmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
15.
Soru 15 ) Egemenliğin “soyluların” elinde bulunduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Mısır ve Mezopotamya gibi büyük uygarlıklar verimli topraklar üzerinde kurulup gelişmiştir. Verimli tarım toprakları ve çeşitli maden kaynaklarının varlığı ekonomik zenginliğin artması na neden olmuş, daha hızlı toplumsal gelişme ve ilerleme sağlanmıştır.
Verilen paragraf toplumsal değiş meyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?
17.
Soru 17 ) I. Orta tabaka genişlemesi
II. Ekonomik büyüme
III. Toplumsal bütünleşme
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal gelişmenin göstergelerindendir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden değildir?
19.
Soru 19 ) Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme anlamı na gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Toplumsal değişmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Seçmeli Sosyoloji 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019