Açık Lise Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada izlediği ilkelerden biri değildir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdaki inkılaplardan hangisi tarımı geliştirmek için yapılmıştır?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanının nedenlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 ) 1929 yılında Amerika’da başlayan ve dünyaya yayılan büyük ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri Türkiye olmuştur.
Bu durum hangi ilkenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
5.
Soru 5 ) Sadabat Paktı içerisinde yer almayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Ülkemizde kadınların mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında erkeklerle eşit hâle geldiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki inkılaplardan hangisieğitim ve kültür alanı ile ilgili değildir?
8.
Soru 8 ) Yeni Türk Devleti’nde milli dil ve tarih araştırmalarına ağırlık verilerek mili bilincin oluşturulmaya çalışılması Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?
9.
Soru 9 ) Soyadı Kanunu’nun kabulü ile efendi, bey, paşa, hoca, molla, hafız, şeyh vb. toplumda ayrıcalık ifade eden lakap ve unvanların kullanılması yasaklandı.
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
10.
Soru 10 ) Bireylerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin güvence altına alınması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
11.
Soru 11 ) İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya _________ Devletler grubunu oluşturmuştur.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
12.
Soru 12 ) Atatürkçü düşüncede eğitilmiş ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin Ortadoğu ve Avrupa’da girmiş olduğu yayılmacı faaliyetlerine engel olmak için Batılı ülkelerin kurduğu askeri teşkilat aşağıdakilerin hangisidir?
14.
Soru 14 ) “Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?
15.
Soru 15 ) Ülke içinde ekonomik karışıklığı önlemek, özellikle Avrupa ile ticari ilişkilerimizi uyumlu hale getirmek için aşağıdaki inkılaplardan hangisi yapılmıştır?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi dış politika olaylarından birisi değildir?
17.
Soru 17 ) İkinci Dünya Savaşı’na girmesi ile savaşın seyrini değiştiren, Japonya’nın iki kentine attığı atom bombası ile teslim olmasını sağlayan ülke aşağıdakilerin hangisidir?
18.
Soru 18 ) Ülkemiz limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkının batılı devletlerden anılıp Türk vatandaşlarına verilmesi aşağıdakilerin hangisi ile gerçekleşmiştir?
19.
Soru 19 ) Türk kadını 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine katılma, 26 Ekim 1933’de muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde seçme seçilme hakkı, 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen kanunla da milletvekili seçme seçilme hakkını elde etmiştir.
Bu gelişmelerle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerin hangisidir?
20.
Soru 20 ) “Türk ulusu, yaşadığı çağın uygarlık düzeyinin gereklerini yerine getirmek zorundadır”
Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Bir önceki yazımız olan Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019