T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) SINAVLARI DUYURUSU

admin
Nisan 1, 2023
84 views

SINAVIN ADI
Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip
Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Online (Çevrim İçi)
Sınavları
SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları için online (çevrim içi)
sınav sistemi 24.04.2023 (saat 09.30’dan) – 30.04.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.
Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı
2. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 08.04.2023 (saat 09.30’dan) – 30.04.2023
(saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.
SINAV UYGULAMASI

 1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi)
  sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme
  işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç)
  katılabilecektir.
 2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında
  online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
 3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine
  katılabileceklerdir.
 4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve
  saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
 5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online
  (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
 6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’
  seçeneğinden veya (MEBİM) “444 0 632” danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
 7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından
  onaylanacaktır.
 8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden
  öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav
  kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca
  cezai müeyyideler uygulanacaktır.
 9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak
  üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.
  süre uygulanacaktır.

10. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan
derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
11. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde
gösterilecektir.
12. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve
İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu
yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.
13. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
14. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını
başlatamayacaklardır.
15. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için
25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı
bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
16. Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet
bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe
kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
17. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi”
sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut
derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem
yapılacaktır.
18. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar
kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye
geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa
bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde
öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda
öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.
19. Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
20. Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma,
görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.
Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz
sayılacaktır.
21. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav
ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler
hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.
22. Yetersizliği olan (engelli) öğrencilere yönelik aşağıdaki esaslara uyulur;
 Sınav sırasında, öğrencilerin karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı
sınava kısa süreli ara vermesi gereken durumlarda kolaylık sağlanacaktır. Öğrencilere ek süre
verilmeyecektir.
 Görme engelli öğrencilerin, ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınavdan 7 (yedi) gün önce
başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunmaları durumunda bu öğrencilerin halk eğitimi
merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmaları sağlanacaktır.
23. Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden
kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez
Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.

24. Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya da
onarımının ve etkilerinin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi hâlinde Merkez
Sınav Kurulu kararı ile (yurt dışı için yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) telafi sınavı
yapılabilecektir.
25. Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya
şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri
sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi
sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.
26. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.
27. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
28. Sınav uygulamasında yer alacak sorulara ilişkin ders adı, ders kodu bilgileri Ek-1 “Ders Detayları
Tablosu”nda belirtilmiştir.
DEĞERLENDİRME
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru
sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları
etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru
cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde
soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
değerlendirme yapılacaktır.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI
1. Öğrencilerin sınavı;
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,
öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın
güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında
ekran dışına çıkması,
c. Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
d. Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması
durumlarında,
geçersiz sayılacaktır.
İTİRAZLAR
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren,
sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veHalk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil
30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate
alınacaktır.
3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından
adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili ÖDSGM tarafından çözüme ulaştırılamayan
itirazlar ise BİGM tarafından sonuçlandırılarak ÖDSGM’ye bildirilecektir.
4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate
alınmayacaktır.
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına,
sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini
durdurmayacaktır.
İLETİŞİM VE DUYURU
Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 75
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim Ortaokulu Faks Numarası 0 312 213 01 73
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 312 413 32 48
Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21
06500-Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21
06500 Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21
06500 Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara
Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi
Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21
06500 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA
İnternet Adresleri
https://www.meb.gov.tr/
http://aol.meb.gov.tr/
https://aio.meb.gov.tr/
http://maol.meb.gov.tr/
https://aoihl.meb.gov.tr/
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Başarılar Dileriz.

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR