Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı çevresinde ortaya çıkmıştır. Bu kültürde yenilik olarak demir madeni bulunmuş ve işlenmesine başlanmıştır. Bundanbaşka, dört tekerlekli arabalar ve ke çeden Türk çadırları ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.
Bu bilgiye göre Karasuk kültürü insanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2.
Soru 2 )Atı evcilleştirip binen ve ondan bir savaş aracı olarak ilk yararlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )İskitler ile Persler arasındaki mü cadeleleri konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun hükümdarlarından biri değildir?
7.
Soru 7 )Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulmuş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Bizans üzerine I. ve II. Balkan seferlerini düzenleyen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Kutluk Devleti olarak da bilinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Maniheizm dinini kabul etmeleriUygurların hayat anlayışlarında bü yük değişiklik meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların Maniheizm dinini kabul etmesinin sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleridevamlı bir mücadelenin içine itmiş tir. Türk karakteri, yaşayışı, sanat anlayışı, örf ve adetleri üzerinde derin izler bırakmıştır.
Bu bilgide aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
12.
Soru 12 )Batı kaynaklarında Avar, Çin kaynaklarında Juan – Juan adıyla anılan Avarlara, Kök Türkler Apar demiş lerdir. Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarlar, bugünkü Moğolistan’da bir devlet kurmuşlardır.
Bu bilgiye göre Avarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi aileler birliği anlamına gelmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis için kullanılan isimlerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Talas Savaşı’nda Türkler aşağıdakilerden hangisini desteklemişlerdir?
20.
Soru 20 )Sasaniler Mazdek İsyanı’nı aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla bastırmışlardır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019