Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya; doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.
Verilen bilgiye göre Orta Asya’nın batı sınırını oluşturan deniz aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Anav kültürünün insanı, güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan evlerde oturuyor; koyun, sığır gibi hayvanları besliyor; çiftçilik yapıyordu.
Bu bilgiye göre Anav kültürü insanı için aşağıdakiler hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Andronovo kültüründe tunçtan ve altından yapılmış eşyaların görülmesi aşağıdakilerden hangisinde geliştiklerini gösterir?
4.
Soru 4 )Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri de anayurt topraklarının hızla çoğalan Türklere geçim bakımından yetersiz kalması, otlakların da sayısı gittikçe artan sürülere yetmemesidir. Göçlerin bu nedeni aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
5.
Soru 5 )“Bozkırların Kuyumcuları” olarak bilinen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Türk tarihindeki ilk düzenli ordu teşkilatını kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Mete tahta çıktığında ülkesinin doğusunda Moğol asıllı bir kavim olan Tunguzlar, güneyinde Çinliler, güneybatısında da Yüe-çiler bulunuyordu.
Bu bilgiye göre Mete tahta çıktığında ülkesinin güneyinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktaydı?
8.
Soru 8 )Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Attila aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarıdır?
10.
Soru 10 )Avrupa Hun Devleti Margos Barış Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?
11.
Soru 11 )Sasaniler ile I. Kök Türk Devleti’nin işbirliği yaparak yıktıkları devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Bumin Kağan tarafından kurulmuştur?
13.
Soru 13 )Uygurlar en parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamışlardır?
14.
Soru 14 )Manas Destan’ı aşağıdakilerden hangisine aittir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?
16.
Soru 16 )Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçaklar, ülkelerini işgal eden AltınOrda hükümdarı Batu Han’a karşı başarılı olamadılar. Bu yenilgiden sonra dağılarak Macaristan’a ve Balkanlara göç ettiler. Macaristan’a giden Kıpçaklar Romen Devleti’nin kuruluşunda etkili oldular.
Bu bilgilere göre Kıpçaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17.
Soru 17 )İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının en alt birimi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir?
19.
Soru 19 )İlk Türk devletlerinde hükümdar eşine ne denirdi?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kabul ettiği dinlerden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019