Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?
2.
Soru 2 )Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?
5.
Soru 5 )“Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?
7.
Soru 7 )Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?
8.
Soru 8 )Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?
12.
Soru 12 )Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?
16.
Soru 16 )“Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
17.
Soru 17 )Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?
19.
Soru 19 )Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?
20.
Soru 20 )“Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019