Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İslam dinini tebliğ eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hz. Muhammed’in babası aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?
4.
Soru 4 )Arapların genel olarak hayat biçimleri göçebe ve yerleşik hayata dayalıydı. Göçebe hayat süren Araplara bedevi, kentlerde yaşayanlara ise medenidenilirdi. Göçebelerin en önemli ge çim kaynağı hayvancılık, yerleşiklerin ise tarım ve ticaretti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.
Soru 5 )İslamiyetten önce Arapların çoğu putlara tapardı. Bunlara müşrik denirdi. Arabistan’da az da olsa Hristiyanlık ve Museviliğe inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında kendilerine hanif adı verilen ve Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar da bulunuyordu.
Verilen bilgide İslam öncesi Arabistan’ın hangi özelliği anlatılmıştır?
6.
Soru 6 )İhşidoğulları Devleti’ne aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?
8.
Soru 8 )Karahanlı Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Karahanlılara ayrıca İlek Hanlar da denilmiştir. İranlılar ise bu devlete Al-i Afrasiyab ismini vermişlerdir.
Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9.
Soru 9 )Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki savaşlardan hangisi Alp Arslan Dönemi’nde yapılmıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kabul edilen dinlerden değildir?
12.
Soru 12 )Büyük Selçuklu Devleti’ndeki atabeylik kurumu Osmanlı’da hangi isimle devam etmiştir?
13.
Soru 13 )Büyük Selçuklu Devleti’nde, devletinçeşitli konulardaki yazışma iş lerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Büyük Selçuklu Devleti’nde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ne denirdi?
15.
Soru 15 )Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin adı hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Konusu dinî ve ahlakidir. Yazarı Edip Ahmet Yükneki’dir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Hıttin Zaferi ile Kudüs’üHaçlılardan alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı zamanında bozulmuştur?
18.
Soru 18 )Moğol İmparatorluğu parçalandıktan sonra İran’da hangi devlet kurulmuştur?
19.
Soru 19 )Moğollarda tüccarlardan ve pazara getirilen mallardan alınan vergiye ne denirdi?
20.
Soru 20 )Muhakemet’ül Lûgateyn adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019