Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Geçmişte Araplar genel olarak göçebe veya yerleşik olarak yaşamaktaydı. Göçebe hayat süren Araplara “bedevi”, kentlerde yaşayanlara ise “medeni” denilirdi. Göçebeler hayvancılıkla, yerleşikler ise tarım ve ticaretle geçinirlerdi.
Buna göre bedevilerin geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )İslamiyet öncesi insanlar bilgi ve ahlak bakımından gerideydiler. Cahiliye geleneklerine uyarak Allah’a ortak koşuyor, putlara tapıyor ve birbirlerini öldürüyorlardı.
İslam tarihinde yukarıda tanımlanan döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Arabistan’da birçok kişi Müslüman olunca müşrikler Hz. Muhammed’i, amcası Ebu Talip’e şikâyet etmişlerdir. Amcası, Hz. Muhammed’e artık tebliğinden vazgeçmesini söyleyince Hz. Muhammed: “Ey amca! Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem” demiştir.
Verilen paragraftan Hz. Muhammed’in hangi kişisel özelliği çıkarılır?
4.
Soru 4 )Mekkeli müşrikler Müslümanların sayısının her geçen gün arttığını görünce Hz. Muhammed’i öldürmeye karar verdiler. Hz. Muhammed, buna fırsat vermeden Hz. Ebu Bekir ile birlikte 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti.
Bu olaya İslam tarihinde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali sırayla halifelik yaptılar.
İslam tarihinde Hz. Muhammed’den sonraki bu döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Gazneli Mahmut’un Hint Seferleri ile günümüzdeki hangi devletin temelleri atılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da kurulmuştur?
8.
Soru 8 )Türk tarihinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Türklerde Müslüman Arapların müttefik kuvvetleri 751 yılında Talas Irmağı kenarında karşı karşıya geldiler. Bu savaştaki müttefiklik Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkinin yumuşamasına ve dostluk kurulmasına böylece Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmesine sebep oldu.
Buna göre Türklerin İslamiyet’e geçmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde inanç benzerliklerinin etkili olduğu bilinmektedir. Türklerin İslamiyet öncesinde “Gök Tanrı’ya” inanmaları İslamiyet’te hangi inanışa benzerlik göstermektedir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda ticareti geliştirmeye yönelik uygulamalardan biri değildir?
12.
Soru 12 )Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman-Türk devleti olan Karahanlılar Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı kimdir?
13.
Soru 13 )Türk İslam devletlerinde, yaşayış şekilleri yönünden halk; göçebe, köylü ve şehirli olarak üçe ayrılırdı. Göçebeler koyun, keçi, at, deve ve sığır beslerlerdi. Köylüler; tarım faaliyetleriyle uğraşırdı. Şehirliler ise; ticaretle geçimini sağlardı.
Buna göre köylüler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
14.
Soru 14 )Avrupa’da “Avicenna” olarak tanınan, kalp ve beyin üzerine çalışmış, birçok hastalığın tedavisi için ilaçlar yapmış ilk Türk- İslam devletleri döneminde yaşamış olan tıp bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )“İlk Türk Mutasavvıfı” aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Türklere ait ilk İslami eserler Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’ne ait bir eser değildir?
17.
Soru 17 )“Hz. Peygamberin miraca çıktığı Mescid-i Aksa, Hristiyanların elindeyken ben nasıl uyurum” diyen ünlü Eyyubi hükümdarı kimdir?
18.
Soru 18 )Selahaddin Eyyubi, cihat düşüncesini canlı tutmak ve Kudüs’ü haçlılardan almak için sürekli kuvvetli bir ordu bulundurmuştur.
Buna göre Selahaddin Eyyubi Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?
19.
Soru 19 )Temelinde katı bir disiplin ve ahlak anlayışı olan, Cengiz Han tarafından yapılan ünlü yasanın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
20.
Soru 20 )Moğollarda aileye “Yasun” deniliyordu. Yasunlar birleşip oymag ve obaları, obalar birleşip irgen denilen aşiretleri oluşturuyordu. İrgenlerin birleşmesi sonucu millet ortaya çıkıyor, millet ise devleti meydana getiriyordu.
Buna göre Moğollarda toplumun en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019