Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 ) Kuran’ı Kerim’i ilk defa kitap haline getiren halife aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olmamıştır?
4.
Soru 4 ) Müslümanlar ile Mekkeli müşriklerarasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Kaşgarlı Mahmut’un TürkçeninArapça kadar zengin bir dil oldu ğunu göstermek için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Gazneli Mahmut 400’e yakın şair ve bilim insanını sarayında toplamış, maddi ve manevi her türlü imkânı sağlamıştır.
Buna göre Gazneli Mahmut’un devlet adamlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
9.
Soru 9 ) 1040 yılında toplanan kurultay kararlarına göre, Tuğrul Bey devletin başına geçti. Tuğrul Bey yönetimi ele aldıktan sonra, adına hutbe okutup para bastırdı.
Tuğrul Bey’in kendi adına para bastırıp, hutbe okutmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen;
I. Abbasi halifesini düşmanlarına karşı koruması
II. Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması
III. İslamiyet’in yayılması için çalışılması
gelişmelerinden hangileri, Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığını artırmıştır?
11.
Soru 11 ) Büyük Selçuklu Devleti’nde; hastaların ücretsiz tedavi olacakları hastaneler, yolcuların ücretsiz konaklayacağı kervansaraylar, yoksullar için aşevleri yaptırılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
12.
Soru 12 ) Türk-İslam Devletleri’nde Müslüman olmayan vatandaşlardan, askerlikyapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Tıp sahasında en büyük eseri ElKanun fıt-Tıb adlı kitabı bulunan, Avrupa’da “Avicenna” diye tanınan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) 909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla ortaya çıkan devletlerden değildir?
16.
Soru 16 ) Dört Halife Dönemi ile Emevi Devleti karşılaştırıldığında yönetim açısından oluşan farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Büyük Selçuklu Devleti’nde ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması ile birlikte, bu topraklar etkin bir şekilde kullanılmak üzere geçici olarak halka dağıtılmıştır.
Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Babür Devleti’nde Şah Cihan’ın eşiiçin yaptırdığı ve dünyanın en güzel mimari anıtlarından biri sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Moğollar, Şamanizm, Budizm, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi farklı inançlara sahiptiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslüman Türk Devletlerinde eğitime ve bilime önem verildiğinin göstergesidir?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Seçmeli Tarih 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019