Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?
2.
Soru 2 )Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Dönemi’nde yaşanmamıştır?
4.
Soru 4 )“Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır?
5.
Soru 5 )• Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.
• Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.
• Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?
6.
Soru 6 )• Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
• Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
• İkili yönetim anlayışı vardır.
Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
9.
Soru 9 )Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir?
13.
Soru 13 )I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya başlamıştır.
II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
III. Hutbe okutmak, para basmak hü kümdarlık sembollerindendir.
IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.
Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde devlete ait bayrağı taşıyan görevliye verilen isimdir?
15.
Soru 15 )Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’lFethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Memlûklerde devletin yazışmaları nı yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir?
20.
Soru 20 )Kudüs’ü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019