Açık Lise Tarih 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminde yararlanılan sözlü kaynaklardan biridir?
2.
Soru 2 )Uygurlar ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci ulaştığı kaynakları zamana, mekâna, konuya göre ayırıyorsa, araştırmanın hangi aşamasındadır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
4.
Soru 4 )Tarih biliminin araştırma konusu içerisindeki iki önemli unsur olan olay ve olgu arasında farklılıklar vardır. Tarihi olaylar özgündür, tekrarlanamazlar ve kısa sürede meydana gelirler ancak tarihi olgular geneldir, tekrar edilebilirler ve uzun sürede meydana gelirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?
5.
Soru 5 )Dünyanın buzullarla kaplı olduğu dö nem insan yaşamına uygun değildi. Buzulların erimesiyle birlikte ılıman iklim kuşakları oluşmuş, böylece ilk yerleşmeler ortaya çıkmıştır.
Buna göre dünyada ilk yerleşmelerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
6.
Soru 6 )Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’te yapılan kazılar sonucu ezme ve öğütme taşlarının bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
8.
Soru 8 )İlk Çağ medeniyetlerinden Hititlerde kralların gücünü Tanrı’dan aldığına inanılırdı. Urartularda krallar yaptıkları işleri Tanrıları ‘’Haldi’’ adına yaparlardı. Mısırlarda ise firavunlar Tanrı-Kral olarak kabul edilmişti.
Bu bilgilere dayanarak sözü edilen İlk Çağ medeniyetlerinin yönetimlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
9.
Soru 9 )Yazılı hukuk kuralları ilk kez aşağı daki medeniyetlerden hangisinde görülmüştür?
10.
Soru 10 )İlk Çağ’dan itibaren devletler güçlü askeri teşkilat kurmaya özen göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Kadeş Antlaşması’nın önemi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Dünya’daki ticaret yollarından biri değildir?
13.
Soru 13 )Doğu Akdeniz’de kurulup, deniz koloniciliğinde gelişen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biridir?
15.
Soru 15 )Moğol İmparatorluğu’nda hayvancılık, Roma İmparatorluğu’nda deniz ticareti, Çin İmparatorluğunda ise tarım önemli geçim kaynağı olmuştur.
Bu imparatorlukların geçim kaynaklarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Avrupa’da Feodalizm aşağıdaki imparatorluklardan hangisinin zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır?
17.
Soru 17 )Babil Kralı’nın oluşturduğu “dişe diş, göze göz” şeklinde değerlendirilen, suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca kullanılmış olan ticari mekânlara verilen isimlerden değildir?
19.
Soru 19 )Tarih devirlerinin başlangıcı kabul edilen ve insanoğlunun deneyimlerini nesilden nesile aktarabilmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İlk insanların gökyüzü olaylarını incelemesi aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019