Açık Lise Tarih 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olay ile ilgili araştırma yapan bir kişinin araştırmasında kullanacağı yöntemlerden biri değildir?
2.
Soru 2 )Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren ve Tarih bilimine; toplumsal, ekonomik ve kültürel yönden bir bütünlük kazandırmayı amaçlayan “Annalles Okulu” ekolünün ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Milattan sonra 1453 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Siyasi gücün tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )MÖ 1300’lerde Efsanevi Kral Menes tarafından Nil Nehri etrafındaki şehirlerin birleştirilmesiyle kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Böylelikle insan vücudunu tanımışlardır.
Bu durum aşağıdaki hangi bilim dalında gelişmelerini sağlamıştır?
9.
Soru 9 )İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü kurallar oluşturmuştur.
Bu kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Moğol boylarını uzun mücadelelerden sonra bir araya toplayan ve istila hareketleri ile dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuş olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )İlk çağlarda Çin ordusu askerî teşkilat ve teçhizat bakımından aşağıdaki toplulukların hangisinden etkilenmişlerdir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi yazının icadından sonra ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
13.
Soru 13 )Orta Çağ’da Çin’den başlayıp Doğu Türkistan, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı geçip Anadolu’ya ulaşan ve oradan da Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Baharat Yolu aşağıdaki hangi gelişmenin sonucunda önemini kaybetmiştir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ medeniyetlerinin ordularında bulunan silahlardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Avrupa’da merkezi iktidarın gücünü kaybettiği, karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği ortam aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?
17.
Soru 17 )Konar-göçerlerin; savaşçı ve dışa açık bir yaşamı benimsemeleri onlara hangi alanda üstünlük sağlamıştır?
18.
Soru 18 )Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında yaşamış olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi ilk defa tek Tanrılı semavi din inancını benimsemiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi, tarihin sözlü kaynaklarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019