Açık Lise Tarih 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi tarihiolayların mekâna göre sınıflandı rılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?
3.
Soru 3 ) Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?
6.
Soru 6 ) Çivi yazısının bulunmasındanKavimler Göçü’ne kadar geçen dö nem, aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?
8.
Soru 8 ) İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.
Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
9.
Soru 9 ) Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?
10.
Soru 10 ) İnsan yaşamında birçok değişikli ğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?
11.
Soru 11 ) Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır.
Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?
12.
Soru 12 ) Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?
13.
Soru 13 ) Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
14.
Soru 14 ) Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır.
Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?
17.
Soru 17 ) İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?
19.
Soru 19 ) Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 2 başlıklı makalemizde 2017 yılı Seçmeli Tarih 2 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019