Açık Lise Tarih 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Türklerin bilinen ilk ana yurdu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Tarihte Türk adını ilk kullanarak kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulmuş olan Türk devletlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Madencilik ekonomik bir faaliyet olmanın yanı sıra dönemin savaş sanayisinde Hunların üstün olmalarını sağlıyordu. Hunlar aynı zamanda her biri sanat eseri değerinde olan kalkan, zırh, kılıç, mızrak, madeni tabak, heykel, kazan, ibrik, eyer ve koşum takımları üretmişlerdi.
Verilen bilgilere göre Hunların savaş sanayisinde üstün olmalarını sağlayan uğraşı alanı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )İlk Türk devletlerinde siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Eski Türklerde geri çekilme ve pusu şeklinde iki farklı savaş yönteminin uygulanması ile yapılan savaş usulü, aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’da yaşayan insanlar arasındaki sosyal sınıflardan biri değildir?
8.
Soru 8 )Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslami ilimlerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Kur’an-ı Kerim ilk defa aşağıdaki hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?
11.
Soru 11 )Müslümanlar Kudüs’ü, ilk kez hangi halife döneminde fethetmiştir?
12.
Soru 13 )Mescid-i Nebevi’de eğitim öğretim faaliyetleri için ayrılan kısma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 14 )Müslümanların İspanya’da kurmuş olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 15 )Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 16 )Yusuf Has Hacip’in hükümdarın halkına ve halkın da devlete karşı sorumluluklarını anlattığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 17 )İhya’ü’ulümi’d-din adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
17.
Soru 18 )Sultan Alp Arslan’ın Bizanslıları yenerek Anadolu’nun kapılarını Türklere açtığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 20 )Abbasiler, Emeviler gibi diğer milletlere karşı sert bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.