Açık Lise Tarih 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşayan kabileler arasında sık sık savaşlar yaşanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi, Mekke’den Medine’ye hicretin nedenlerinden biri değildir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını olumlu etkilemiştir?
4.
Soru 4 ) Kudüs, Müslümanlar tarafından ilk kez hangi halife döneminde fethedilmiştir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Devletleri’nden biri değildir?
6.
Soru 6 ) İslam mimarisinde camilerde mihrap ve minareyi oluşturan devlet aşağıdakilerin hangisidir?
7.
Soru 7 ) Abbasiler, Emeviler gibi ırkçı bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
8.
Soru 8 )
Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’ni sona erdiren olaydır?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı’nın yakın sonuçlarından biri değildir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç karışıklardan biri değildir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki savaşlardan hangisiBüyük Selçuklu Devleti’nin kurulu şunda etkili olmuştur?
12.
Soru 12 ) • Afganistan’da kurulmuştur.
• Adını başkentinden almıştır.
• En parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.
Verilen bilgiler hangi Türk- İslam devletine aittir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olarak kabul edilir?
14.
Soru 14 ) Selçuklularda sultan çocuklarının eğitiminden sorumlu kişiye hangi unvan verilmiştir?
15.
Soru 15 ) Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısındankurtaran Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Haçlı Seferleri sonucunda elde ettiği kazanımlardan biri değildir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait mimari bir eser yoktur?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sonuçlarından biridir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’daki ticareti olumsuz etkilemiştir?
20.
Soru 20 ) Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Bir önceki yazımız olan Tarih 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Tarih 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019