Açık Lise Tarih 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )14.yüzyıl başlarında Balkanlar ve Avrupa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Birinci Kosova Savaşı’nda Anadolu beylikleri ilk defa asker göndererek Osmanlı Devleti’ne yardım etmeleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde önemli bir adım olmuştur?
3.
Soru 3 )Niğbolu Zaferi’ni kazanması üzerine, dönemin halifesinin “Anadolu’nun Sultanı” anlamında Sultan-ı İklim-i Rum unvanı ile hitap ettiği padişah aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )I. Murat Dönemi’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışınageçilmesinin temel gerek çesi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Orhan Bey Dönemi’nde adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanında kurumların oluşturulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti’nde herhangi bir meslek dalında çırakların kalfalığa, kalfaların ise ustalığa yükselmeleri ve gedik adı verilen dükkân açma hakkını elde edebilmeleri için aşağıdakilerden hangisinin izni gerekliydi?
7.
Soru 7 )Bosna-Hersek aşağıdaki hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır?
8.
Soru 8 )“Hamlet, Romeo ve Jülyet” gibi tiyatro eserlerini dünya edebiyatına kazandıran ve İngiltere’de Rönesans’ın en önemli temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri değildir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti’nde ülkeyi kırk altı yıl yöneterek en uzun süre tahtta kalan ve hukuk sistemindeki en köklü düzenlemeler yaptığı için “Kanuni” unvanını alan Padişah aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Günümüzde 28 Eylül Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır. Bunun nedeni 28 Eylül 1538’de Haçlı donanmasını Akdeniz’de yenen Barbaros Hayrettin Paşanın kazandı ğı büyük zaferdir.
Bu bilgide bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar arasında sayılamaz?
13.
Soru 13 )Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatçılarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Fatih Dönemi’nde Ayasofya Müderrisliği yapan, Ay’ın haritasını çıkaran ilk bilim adamı olarak tarihe geçen ve bu nedenle NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) tarafından Ay’daki bir bölgeye ismi verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde çıkan isyanların ekonomik sonuçlarından biridir?
16.
Soru 16 )Merkantilizm adı verilen ekonomik modeli benimseyen devletlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlıda Cuma günleri Müslümanların, Cumartesi Musevilerin, Pazar ise Hristiyanların tatil günleri idi.
Bu durum toplumun hangi alandaki özgürlüğü ile ilgilidir?
18.
Soru 18 )IV. Mehmet Dönemi’nde; devlet işlerinde alacağı kararlara, atayacağı kişilere karışılmaması ve kendisi dinlenmeden hakkındaki şikâyetlere itibar edilmemesi şartıyla sadrazamlık görevini kabul eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Genç Osman 1621 yılında çıktığı Lehistan Seferi sırasında ordudaki yeniçerilerin isteksizliği üzerine hangi alanda ıslahat yapmaya karar vermiştir?
20.
Soru 20 )XVII. yüzyılda İstanbul’da Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan ve Avrupalıların Mavi Camiolarak adlandırdıkları cami aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019