Açık Lise Tarih 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )XII. yüzyıl sonlarında aşağıdaki topluluklardan hangisinin Orta Asya’yı istilası sonucunda Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başlamıştır?
2.
Soru 2 )Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olan ve ahlakla zanaatı birleştiren meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı Koyunhisar Savaşı’nın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )• Osmanlı Devleti ilk defa deniz gü cüne sahip olmuştur.
• Osmanlı Devleti’nin Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda attığı ilk adımdır.
• Rumeli’ye geçiş için önemli bir adım atılmış oldu.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi beyliğin Osmanlılara katılmasıyla gerçekleşmiştir?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki hangi savaşın sonunda Anadolu’daki siyasi birlik bozulmuş ve Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır?
7.
Soru 7 )Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
8.
Soru 8 )Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde eyalet, sancak ve kazalarda davalara bakan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminde görülen bir özellik değildir?
11.
Soru 11 )XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Reform hareketlerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyanların olumsuz etkilenmemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Rodos Adası’nın fethi aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında gerçekleşmiştir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında yaşamış tasavvuf önderlerinden değildir?
15.
Soru 15 )1538 yılında Osmanlı Devletinde baş mimarlığa kadar yükselen ve kendine özgü bir üslup geliştirerek üç yüzün üzerinde eser veren, Türk mimarisini doruk noktasına ulaştıran mimar aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamak isteyen Osmanlı Devlet yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak için aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar verilmiştir?
18.
Soru 18 )Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi ilgili kitaplarıbulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıtoplumunda askeri olarak adlandı rılan yönetici sınıfında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Tarih 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019