Açık Lise Tarih 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) XII. yüzyıl sonlarında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırıcı etkisi yoktur?
3.
Soru 3 ) Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Balkanlara kesin olarak yerleşmiştir?
4.
Soru 4 ) Kuruluş döneminde Osmanlılar diğer Türk beylikleri ile savaşmaktan kaçınmışlardır. Fetih hareketlerini Bizans ve Balkanlar yönünde yoğunlaştırmışlardır.
Osmanlı Devleti’nin izlediği bu tutum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
5.
Soru 5 ) Edirne’yi fethederek burayı devletinbaşkenti yapan Osmanlı padi şahı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) I. Koyunhisar
II. Pelekanon
III. Ankara
Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangilerini Bizans ordusuyla yapmıştır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır?
8.
Soru 8 ) Osmanlı Devleti’nde denizcilik faaliyetleri aşağıdaki hangi beyliğin alınmasıyla başlamıştır?
9.
Soru 9 ) I. Süleyman Fransızlara kapitülasyonlar verirken, Avrupa’da siyasi açıdan güçlü olmak ve ekonomik çıkarlar elde etmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilmesinin ekonomik amaçları arasında yer almaz?
10.
Soru 10 ) Osmanlı Devleti’nde mali işlere bakan, hazineden sorumlu Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Osmanlı Devleti’nin yönetildiği Topkapı Sarayı’nda Enderun Okulu açılmıştır. Enderun, Osmanlı Devlet hayatına çok sayıda veziriazam, vezir ve yüksek dereceli devlet adamı yetiştirmiştir.
Enderun okulunun açılması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
12.
Soru 12 ) Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki savaşların hangisiyle devlet hazinesi zenginleşmiş, aynı zamanda halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?
14.
Soru 14 ) Kişilerin sahip oldukları menkul ve gayrimenkul malların tamamı veya bir kısmını halkın yararına sunmasıyla ortaya çıkan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki sanat dallarından hangisi diğerlerine göre, Osmanlı Devleti’nde gelişme gösterememiştir?
16.
Soru 16 ) Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda Avusturya’ya karşı üstünlüğünü kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Osmanlı Devleti’nde Duraklama Döneminde ıslahat hareketleri, aşağıdaki hangi alanda yoğunlaşmıştır?
18.
Soru 18 ) Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya Müderrisliğine atanan, matematik ve astronomiyle ilgili kitapları bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Avrupa’da XVII. yüzyılda aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez?
20.
Soru 20 ) El yazması kitapları süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir önceki yazımız olan Tarih 2 başlıklı makalemizde 2017 yılı Tarih 2 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019