Açık Lise Tarih 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )XVIII. yüzyılda henüz siyasi birliğini sağlayamamış devlet aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Osmanlı Devleti’nde;
• İlk Türk matbaasının açılması,
• Yeni okullar ve kütüphaneler açılması
gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamıştır?
3.
Soru 3 )Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu “Aydınlanma Felsefesi” nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın başlattığı sömürgecilik yarışında yer almamıştır?
5.
Soru 5 )Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı kaybettiği savaştan sonra ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )ABD’nin kuruluşu Avrupa’da önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
7.
Soru 7 )1789 Fransız İhtilali’nden önce Fransız halkı soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört ana gruba ayrılmıştı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 )XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak kayıplarını durdurmak amacıyla aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahatlara önem vermiştir?
9.
Soru 9 )Osmanlı Devleti’nde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
11.
Soru 11 )Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
I. Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi,
II. Divanıhümayunun kaldırılması,
III. Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması,
IV. Kütüphanelerin açılması
ıslahatlarından hangileri idari alanla ilgilidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?
13.
Soru 13 )Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti kabul edildiği ve Avrupa devletler hukukundan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü fikirleri benimseyen ve Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarının Mutlakıyet yönetiminden Meşruti yönetime geçmekle çözülebileceğini düşünen aydınların kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Osmanlı tarihinde seyahat amacıyla yabancı ülkeleri ziyaret eden ilk ve son padişah aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesinin hayata geçirilmesi ile ilgili değildir?
17.
Soru 17 )Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve Osmanlı Medeni Kanunu olarak da bilinen kanun hangisidir?
18.
Soru 18 )İngiltere’nin Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklemesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda en göze çarpan olayların başında ülkede nüfusun yapısındaki ve kentlerdeki değişim gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?
20.
Soru 20 )Sultan Abdülmecit Dönemi’de Mekatib-i Umumiye Nezareti kurularak rüştiyelerin artırılması ve öğretmen yetiştirmek üzere Darü’lMuallim Okulunun açılması aşağı daki hangi alana önem verildiğinin göstergesidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019