Açık Lise Tarih 4 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Osmanlı Devleti 18. yüzyılda toprak kayıplarını önlemek amacıyla hangi alanda ıslahat yapmıştır?
2.
Soru 2 )Londra, Viyana, Berlin ve Paris gibi Avrupa başkentlerinde ilk daimi elçilikler aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında açılmıştır?
3.
Soru 3 )18. yüzyıl ıslahatlarının Duraklama Dönemi ıslahatlarına göre daha kalıcı ve başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri Dönemi yenilikleri arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )Rusya’nın Osmanlı Devleti yönetiminde yaşayan Ortodoks Slavların koruyuculuğunu üstlenerek gerçekleştirmek istediği ideal aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı tarihinde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Milliyetçilik hareketleri kapsamında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmak için isyan eden ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Osmanlı Devleti’nin ihracatının üstünde ithalat yapmak durumunda kaldığı, Batılı ülkelerin açık pazarı durumuna gelmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın tanıdığı haklardan birisidir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti’nin galip devlet olarak imzaladığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Osmanlı Devleti’nin bağlılıkları ve Türk toplumuyla kaynaşmış olması sebebiyle “millet-i sadıka” adını verdikleri millet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )II. Abdülhamit’in İslamcılık düşüncesini hayata geçirmek amacıyla dünyadaki Müslümanları Osmanlı yönetimi altında toplamaya çalıştığı fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın neticesinde Osmanlı’da dış ticaret dengesinin Avrupalılar lehine bozulduğunun göstergesidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki taarruz cephelerinden birisidir?
15.
Soru 15 )“Gülhane Hatt-ı Hümayun” olarak adlandırılan ferman aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aralarında Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi şair ve yazarların da bulunduğu bir grup Osmanlı aydını tarafından kurulan, Batı tarzı bir devlet yönetimini savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde kurulan, “tıp eğitimi” veren okul aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )1883’de ülkemizin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi’ ni, 1891’de II. Abdülhamit’in emriyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kuran, Batı tarzı Türk resminde insan figürü çizen ilk ressamımız aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprağını aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kaybetmiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile aynı tarafta yer alan devletlerden birisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Tarih 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019