Açık Lise Tarih 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin “amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Lale Devri’nde Doğu ve Batı’dan çeşitli eserler tercüme edilip, matbaada çoğaltılarak basılması sağlanmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
3.
Soru 3 )XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da görülen;
I. Bilimde akıl, deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkması
II. Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanması
III. Fransız İhtilali ile özgürlük, eşitlik, milliyetçilik fikirlerinin yayılması
gelişmelerinden hangileri dünyada önemli siyasi değişiklere neden olmuştur?
4.
Soru 4 )Rus Çarı I. Petro Karadeniz’e inebilmek için Osmanlı Devletinin aşağıdaki hangi toprağını ele geçirmek istemiştir?
5.
Soru 5 )III. Selim Dönemi’nde Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.
Bu olay Osmanlı Devleti’nin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti’nde Divanıhü mayun’un kaldırılarak yerine kabine sistemine geçilmesi aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
7.
Soru 7 )Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.
Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir?
9.
Soru 9 )Islahat Fermanı ile gayrimüslimler devlet memuru olma ve kanun önünde Müslüman halkla eşitlik gibi yeni haklar elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere bu fermanla yeni haklar tanımasının amaçlarından biri olduğu söylenemez?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır?
12.
Soru 12 )Trablusgarp Savaşı aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi kurulan Üçlü İttifak devletleri arasında yer almamıştır?
14.
Soru 14 )Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sebeplerinden biri değildir?
16.
Soru 16 )Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı mücadele etmiştir?
17.
Soru 17 )Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki eserlerden hangisi XIX. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin Avrupa mimari üslubu örnek alınarak yapılmıştır?
19.
Soru 19 )I. Dünya Savaşı sonunda sağlanan barışı korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
20.
Soru 20 )Osmanlı’da ilk resim eğitimi veren okul olan Sanayiinefise Mektebi’ni açan ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Tarih 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019