Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
28 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) “Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan ilim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Fakih kavramı aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmektedir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun “feraiz” başlığı altında incelenir?
4.
Soru 4 ) Aynı dönemde yaşayan müçtehitlerin dini bir konunun hükmü hakkında görüş birliği içinde olmalarıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel kaynaklarından biri değildir?
6.
Soru 6 ) Hukuk ile ahlak ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?
8.
Soru 8 ) Mecelle’de yer alan “Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) “... Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez...”
(En’âm suresi, 164. ayet)
Bu ayet İslam hukukunun aşağı daki temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi mükellef olmanın genel şartlarından biri değildir?
11.
Soru 11 ) Beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdeme _________ denir.
Bu tanımda boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zâriyât suresi, 56. ayet)
Bu ayette Allah’a karşı vazifelerimizden hangisi vurgulanmıştır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline örnek oluşturur?
15.
Soru 15 ) İnsanlardan bir grup, Allah’ın evlerinden bir evde toplanırlar. Allah’ın kitabını (Kur’ân’ı) okurlar ve onu aralarında konuşarak manasını anlamaya çalışırlarsa, üzerlerine sükûnet (huzur ve gönül rahatlığı) iner.
Bu hadiste Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 ) Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
17.
Soru 17 ) “… Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları yaşatmış gibi olur…”
(Mâide suresi, 32. ayet)
Bu ayette aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmıştır?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) duyulması gereken saygı ve itaati emreden ayetlerden biri değildir?
19.
Soru 19 ) Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşleri için de istemedikçe gerçek anlamda mümin olamaz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine karşı görev ve sorumluluklar vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ikinci kaynağı olarak kabul edilir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019