Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Miras ve vasiyet gibi konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?
2.
Soru 2 )“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?
3.
Soru 3 )“Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Geçmiş ümmetlerin helâk olmasının başlıca sebeplerinden biri, cezaların sadece fakir ve zayıf kimselere uygulanıp zengin, soylu ve güçlülerin affedilmesidir.
Bu hadiste İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde, suçluya ceza verilmesinin amaçlarından biri değildir?
6.
Soru 6 )İslam hukukunun temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Kitap, sünnet veya icmada açık hükmü olmayan bir mesele hakkında aralarındaki ortak illet nedeni ile yine bu kaynaklardan birinde yer alan benzer bir hükmü vermektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Fıkıh usulü alanında yazılmış olan “er-Risale” adlı eser aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisine aittir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun “münakehat” başlığı altında incelenir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının hoş görmediği tutum ve davranışlardan biridir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?
12.
Soru 12 )Kulun, Allah’ı sıfatları, fiilleri ve isimleriyle tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet-ahlak ilişkisi ile ilgilidir?
14.
Soru 14 )“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Allah’ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir…”
(Bakara suresi, 165. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
15.
Soru 15 )Terbiye kavramı Yüce Allah’ın isimlerinden hangisi ile ifade edilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi Mecelle’de yer alan “Zaruretler, yasak olan şeyleri mübah kılar.” ilkesine dayanak gösterilebilir?
17.
Soru 17 )Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun Temel kaynaklarını ifade etmek için kullanılan kavramdır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki uygulamalardan hangisi icma sonucunda alınan bir karardır?
20.
Soru 20 )Mecelle’ de yer alan “Def-i mefâsid celb-i menâfi’den evlâdır.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019