Açık Lise Trafik ve İlk Yardım 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Trafikte yaşanan sorunların en etkili çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
question
3.
Soru 3 ) Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi trafikte kamunun rahatını ve huzurunu bozacak, zarar verecek tutum ve davranışlardandır?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğine duyarlı olan bireyin göstermesi gereken davranışlardandır?
6.
Soru 6 ) Öndeki araca arkadan çarpmayı önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
7.
Soru 7 ) I. Hatalı sollama
II. Sis ve gizli buzlanma
III. Uzun süreli uykusuzluk
Yukarıdakilerden hangileri kişiye bağlı kaza nedenlerindendir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının psikolojik sonuçlarındandır?
9.
question
10.
Soru 10 ) I. Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyunması
II. Sürüş sırasında emniyet kemerinin bağlanması
III. Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu taşınması
Yukarıdakilerden hangileri güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlerdendir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi şerit takip kurallarındandır?
12.
Soru 12 ) Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda seyreden bir otobüsün, aksine bir işaret yoksa azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
13.
Soru 13 ) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın yasak olduğu yerlerdendir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi, sürücü lerin yolcu indirme ve bindirme sırasında yapmış olduğu hatalı davranışlardandır?
16.
Soru 16 ) Tehlikeli madde taşıyan araçların arızalanması durumunda kara yolu üzerindeki işaretlenmesi nasıl yapılmalıdır?
17.
Soru 17 ) Yayaların karşıdan karşıya ge çerken aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
18.
Soru 18 ) I. Sürmeleri sırasında, elde paket veya bagaj taşımaları
II. Özel şekilde imal edilmiş üç tekerlekli motosikletlerle yolcu taşımaları
III. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasını taşımaları
Bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları yasaktır?
19.
Soru 19 ) Resmi araçlara takılan plakaların renkleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
20.
Soru 20 ) Hususi otomobil sahipleri, aşağıdakilerden hangisini her yıl yaptırmak zorundadır?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019