Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.
Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )I. Tiyatro
II. Edebiyat
III. Opera
IV. Heykel
Numaralanmış terimlerden hangileri dramatik(ritmik) sanatlardandır?
3.
Soru 3 )Edebiyatın sosyolojik imkânı, temelde edebiyat-toplum ilişkisini kurcalamak ve her iki alan arasında kopmaz bağların mevcudiyetini dile getirmektir. Ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. Edebiyat doğrudan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır. Çünkü edebiyatın oluştuğu, geliştiği ve anlatıldığı ortam tamamıyla toplumdur.
Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Bazı tat ve kokuların insan üzerinde sihirli bir etkisi vardır. Bu sihirli güç sizi bugünden alıp geçmişte bir yolculuğa çıkarır. Bazen çocukluğumuza, bazen bir bayram anısına, bazen de eski bir dost ziyaretine alır götürür. Akide şekerinin tadında da bu sihirli gücü bulursunuz, göz alıcı renkleriyle, damağınızda bıraktığı tatla geçmişin özlemini dindiriverir. Elmasları, yakutları, zümrütleri andıran renkleriyle; güllü, tarçınlı, karanfilli ve elbette naneli aromalarıyla bu lezzet Osmanlı’da hangi tatta ise bugün de aynı tattadır.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerinhangisinden yararlanılmamış tır?
5.
Soru 5 )Kamyonuyla Ankara’dan İstanbul’a yük götüren bir şoför, Bolu Tüneli’nin girişinde, üstünde “
4.00 m” yazan bir uyarı tabelası görmüş ve kamyonundan inip yükünü kontrol ederek böylece kamyonun tünele girebileceğini anlamıştır.
Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )• Olay hikâyesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.
• Durum hikâyesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.
• Olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır?
8.
Soru 8 )Kılıçlar parlayıp toplar atıldı
İki asker birbirine katıldı
Erişti bak Nusret, birden alındı
Şükür Hak Yezdan’a!, der Yusuf Paşa

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Geniş(I) alnındaki kırışıklıklar ve gözlerdeki o hiçbir(II) zaman silinmeyen hüzün(III), sivri çenenin kendiliğinden alaycı ve hiçe sayan anlamını değiştiriyor, tilki çenesine bile kendilerine uygun(IV) bir anlam veriyordu.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
11.
Soru 11 )Mecliste ârif ol kelâmı dinle
İl, iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnektir?
12.
Soru 12 )Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yâr melil melil

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
14.
Soru 14 )-Söyleyeni belli değildir.
-Olağanüstü olaylar anlatılır.
-Yer ve zaman belirsizdir.
Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” edatı cümleye benzetme anlamı katmaktadır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl özelliği göstermektedir?
18.
Soru 18 )İlkokullarda ve anaokulunda çocuklara hayata dair gerçeklikleri öğretmek için kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan kısa hikâyeler okunmalıdır. Bu yolla çocukların verilmek istenen mesajı kolay bir şekilde alması amaçlanır.
Bu parçanınya göre ilkokul ve anaokulunda çocuklara okutulması en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?
20.
Soru 20 )-Şaşırma
-Sevinç
-Uyarı
Aşağıdakilerin hangisinde ünlem, cümleye bu anlamlardan birini katmamıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019