Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Şemsettin Sami’nin kaleme aldığıTaaşşukı Talat ve Fitnat edebiyatı mızın _________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2.
Soru 2 )“Roman” ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisinin türü farklıdır?
4.
Soru 4 )• Oyuncuların hazırlıklarını yaptığı ve sahneye çıkmak için beklediği sahne arkasındaki bölüm.
• Oyuncuların bir defada yaptığı uzun konuşma.
• Oyunculara, unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi.
Bu tanımlar, aşağıda verilen terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
6.
Soru 6 )İstanbul, sınırları belli olmayan birâlemdi. Hakkı Celis tek başına yü rürken İstanbul’un böyle bir âlem olduğunu her adımda daha fazla hissediyordu. Bazen bir türbe önünde, bazen bir cami kapısında durup etrafını saran bu sessizliği dinliyordu.
Bu parçanında romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?
7.
Soru 7 )(Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argan’a yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)
TUANET(Doktor kıyafetinde),
ARGAN TUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!
ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!
TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!
Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
8.
Soru 8 )“Dram” türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )• Özel kurumlar veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazışmasıdır.
• Ticari bir konuda bir dileği bildirmek için yazılır.
• Bu tür mektuplarda anlatım kısa ve öz olmalı; açık, anlaşılır ve kesin ifadeler kullanılmalıdır.
Özellikleri verilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Mektup; insanların duygularını, düşüncelerini ve isteklerini aktarmak veya birbirleriyle haberleşmek için kullandığı bir yazı türüdür. Günümüzde geleneksel mektubun yerini _________ almaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte İnternet ortamında kendine yer bulan bir başka metin türü de günlüktür. O da _________ adıyla karşımıza çıkar.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi açık oturumu yöneten başkanın görevlerinden değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi açık oturum düzenleyebilmek için gerekli olan ögelerden değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki eserlerden hangisi otobiyografi türü ile ilişkilendirilemez?
15.
Soru 15 )• Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlerdir.
• Bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.
• Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi, Çağatay şairi Ali Şîr Nevâî’nin yazdığı Mecâlisü’n-Nefâis’tir.
“Tezkire” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
16.
Soru 16 )Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiyi yalnızca dış görünüşüyle yansıtırsa fiziksel; kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatırsa ruhsal olarak adlandırılır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )İsmet Özel, Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğudur. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da yaptı. Bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?
18.
Soru 18 )Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Bunu anlamak için fiilin başına “onu” zamiri getirilir. Anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsizdir.
Buna göre aşağıdaki fiillerden hangisi geçişlidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019