Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )I. Birbirinden bağımsız yirmi hikâyeden oluşur.
II. Hem destan hem de halk hikâyesinin özelliklerini taşır.
III. Nazım-nesir karışık yazılmıştır.
“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu özelliklerden hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 )Duydun Yûsuf’u kuyu içinde vay,
Sabırla beklerdi kuyuda o ay.

O kuyu ne kadar derindir bilmez,
Çağırsa sesi dıştan işitilmez.

Çağırdı, ses gitmeyince dışarı,
Vazgeçti bu işten bağırmaz gayrı.

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden biridir?
4.
Soru 4 )Haber kipleri zaman anlamı taşırken dilek kipleri fiile gereklilik, şart, istek ve emir anlamlarını verir.
Buna göre aşağıdaki fiillerin hangisi haber (bildirme) kipiyle çekimlenmiştir?
5.
Soru 5 )Oluş fiilleri, zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir ve kendiliğinden gerçekleşir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili vardır?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi azlık-çokluk (miktar) zarfıdır?
7.
Soru 7 )Göktürk Kitabeleri aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?
8.
Soru 8 )12. yüzyılda, Edip Ahmet Yüknekî tarafından kaleme alınmıştır. Hakaniye lehçesiyle (Karahanlı Türkçesi) yazılmıştır. Eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, iyi ve kötü huylar üzerinde durulmuştur. Dinî, ahlaki, didaktik bir eserdir.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Uzaklar seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )Nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili geçişsizdir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de, da”nın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisiİslamiyet’in kabulünden sonra olu şan Türk destanlarındandır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi efsanenin özelliklerinden değildir?
15.
Soru 15 )• Anayasamıza göre her bir vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Tutanaklarda görüş ve yorumlara yer verilir.
• Belli bir konuyu ihtiva etmeyen imzasız dilekçeler işleme konmaz.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
16.
Soru 16 )Utku, marketten süt alacakmış.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Çocuklar evde koşuştururken masadaki vazoyu kırdı.
Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )16. yüzyılın sonlarına doğru yazılan ___________, roman türünün dünyadaki ilk başarılı örneği kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )I. Destanlar, mesneviler ve halk hikâyeleri edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır.
II. İlk yerli romanımız Gülnihal’dir.
III. İlk yerli roman örnekleri dil, anlatım ve teknik bakımından yetersizdir.
“Tanzimat romanı” ile ilgili verilen bu cümlelerden hangileri yanlıştır?
20.
Soru 20 )Servetifünun romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019