Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkan Türk destanlarından değildir?
2.
Soru 2 )Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların olağanüstü ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi yapma destanların özelliklerinden değildir?
4.
Soru 4 )Türk edebiyatının ilk yerli romanı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi efsane ile masalın ortak özelliğidir?
6.
Soru 6 )Ahmet Cemil, günün birinde “Mirat-ı Şuun” adlı gazetede çalışmaya başlar.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin roman yazarlarından değildir?
8.
Soru 8 )Romanlarında Anadolu’yu ve Anadolu insanını ayrıntılarıyla işlemiştir. Batıl inançlar, din ve Batılılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Çalıkuşu romanı ile hak ettiği üne kavuşmuştur.
Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili istek kipiyle çekimlenmiştir?
13.
Soru 13 )Dinle, söyleyeyim sabır hâlini,
Cümle âlem sabra verdi malını

Tüm bozguncuları mat eder sabır
O sebepten mutluluk ihsanıdır

Sabrın her yerde iyiliktir işi
Dayim azad eder yâd ve bilişi

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından değildir?
16.
Soru 16 )• Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.
• Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.
• Mesnevi divan edebiyatında çağ daş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.
Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetetkisinde gelişen Türk edebiyatı nın geçiş dönemi (11-12. yy.) sanatçılarından değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?
20.
Soru 20 )Benüm bir isteğüm vardur Kerim’den
Münkir bilmez evliyânun hâlinden
Kaygusuz’am ayrı düştüm pirimden
Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019