Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
27 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2.
Soru 2 ) Umrumda bile değildi, günlerdir sürdürdüğümüz bu soruşturmadaki oklar en yakın iki arkadaşımı gösteriyordu. Aklım, duygularım karmakarışıktı. Eğer söz konusu kişiler Yekta’yla Demir olmasaydı elimdeki bulgularla çoktan inanmıştım onların suçlu olduğuna.
Bu parçanından yola çıkılarak edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisi olduğu söylenir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın sosyolojiyle ilişkili olduğunu ortaya koymaz?
4.
Soru 4 ) Girdim dostun bahçesine
Hayran oldum o dallara
Çiçeklerin rayhasına
Hayran oldum o dallara

Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisine örnektir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatımla yazılı anlatımın farklarından değildir?
6.
Soru 6 ) Türkçeye Arapça ve Farsçadan çok sayıda sözcük girmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebî geleneğe ait nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
8.
Soru 8 ) I. İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Ya nice okumaktır.
II. Ala gözlerini sevdiğim dilber Şu geçtiğin yollar öğünsün. Kadir Mevla’m seni öğmüş yaratmış Kısmeti olduğun kullar öğünsün.
III. Ben yürürüm yane yane, Aşk boyadı beni kane, Ne akilem ne divane, Gel gör beni aşk n’eyledi.
IV. Varmayın üstüme yeter, beni söyletmeyin Ben bilirim dost kim, düşman kim Bilirim kim sinsi adımlarla peşimizde gezer de Göz göze gelince başını eğer
Yukarıda numaralanmış dörtlüklerden hangileri aynı edebî anlayışın izlerini taşır?
9.
Soru 9 ) Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 ) Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatı yoktur?
12.
Soru 12 ) Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın?

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır?
13.
Soru 13 ) Sen esirliğim ve hürriyetimsin,
Sen bir çıplak yaz gecesi gibi yanan etimsin.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
14.
Soru 14 ) Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde sarma uyak düzeni kullanılmıştır?
16.
Soru 16 ) Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar; br>Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17.
Soru 17 ) Satirik şiirler yazmak istiyorum. Belki bu şekilde insanlara ne durumda olduklarını anlatabilirim.
Şair bu isteğini gerçekleştirmek için şiirlerinde aşağıdaki konulardan hangisine değinmelidir?
18.
Soru 18 ) • Dil halkın kullandığı dildir.
• Nazım birimi dörtlüktür.
• Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
• Genellikle Allah sevgisi dile getirilir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine aittir?
19.
Soru 19 ) Yazar – dil arasındaki ilişki aşağı dakilerin hangisinde yoktur?
20.
Soru 20 ) I. Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfün teli bağ bana

II. Armudu taşlayalım
Dibinde kışlayalım
Kâğıt kalemi al yârim
Mâniye başlayalım

III. Ekin ektim bitmiyor
Boya vurdum tutmuyor
Aramızda dağlar var
Elim yâre yetmiyor
Şekerli yemek yaptım
Boğazımdan gitmiyor

IV. Karadan
Gel geç gönül karadan
Yârim gider gemiyle
Ben giderim karadan
Yukarıda numaralanmış mânilerden hangileri aynı türdedir?

Açık Lise Türk Edebiyatı 1 test çöz başlıklı sınavımızda 2017 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Açık lise okuyan öğrenciler Türk Edebiyatı 1 dersinden geçmeli veya bu dersten muaf olmalıdır. Türk Edebiyatı 1 dersinden muaf olmak için 3. dönem bu dersten sınava girmeli ve başarısız olmalısınız. Açık Lise Test Çöz başlıklı sitemizde Türk Edebiyatı`na ait binlerce soru bulunuyor. Bu sorulara çalışarak Türk Edebiyatı 1 dersinden de başarılı olabilirsiniz.  Türk Edebiyatı 1 online olarak çözebilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesinde Türk Edebiyatı 1 dersinde sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileriz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019