Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
28 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Bir şaheseri incelemedeki amacımız o milletin edebî gelişimini gereği gibi ve doğru olarak anlamaktır. Çünkü bir şaheser neticede mutlaka toplumsal bir ülkünün ifadesidir.
Bu parçanında şaheserlerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Edebî çalışmalarının ağırlık noktası edebiyat tarihidir. Bu anlayışla edebiyatımızın gelişimini bir bütün olarak ele alan _________ birçok dönemi ve eseri gün ışığına çıkardı. Bütünüyle bir kenara bırakılmış halk edebiyatını ve şairlerini tanıttı.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihlerinin hazırlanış amaçlarından değildir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?
5.
Soru 5 ) “Destan, koşuk, sav ve sagular” aşağıdaki dönemlerden hangisinin ürünleridir?
6.
Soru 6 ) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nin başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki eserlerden hangisinin sözlü edebiyat ürünlerinin günü müze kadar ulaşmasında önemli bir payı vardır?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk şiirinde işlenen konulardan değildir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi destanların ortak özelliklerinden değildir?
10.
Soru 10 ) “Sagu”nun halk edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi “sav” kelimesinin anlamlarından değildir?
12.
Soru 12 ) Destanda Yunanlıların Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşlar konu edilmiştir. Troya’nın yıkılışından sonra yurduna geri dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan bu eser yazılı destan türünün en iyi örnekleri arasındadır.
Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) İlhanlılar Dönemi’nde Oğuz Kağan Destanı’nı yazıya geçiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Vezir Tonyukuk kendi anıtında yaşam öyküsünden alıntıların yanı sıra Türklerin tarihinin bir bölümünü kişisel bir anlatımla ortaya koyduğu için bu anıt ________ türünün ilk ve en güzel örneklerinden biri sayılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetsonrası Türk destanlarından değildir?
17.
Soru 17 ) Kar buz kamug erüşti
Taglar suvı akıştı
Kökşin bulıt örüşti
Kayguk bolup egrişür

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 ) Orhun Yazıtları’yla ile ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 ) Edebiyat tarihi kitaplarında aşağı dakilerin hangisi yer almaz?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Türk Edebiyatı 3 test çöz sayfasında 2017 yılına ait sorular yer alıyor. Bu soruların 3. döneme aittir. Geçmiş dönem Türk Edebiyatı 3 sınav sorularından 9 adet soruya doğru cevap verdiğinizde bu dersten başarılı olabilirsiniz. Türk Edebiyatı 3 dersi zorunlu veya ortak dersler arasında yer alıyor Türk Edebiyatı 3 dersinden 3 defa sınava girip başarısız olduğunuzda ise Türk Edebiyatı 3 dersinden muaf olabilirsiniz.

Türk Edebiyatı 3 başarılı olmak için geçmiş dönem sınav sorularına çalışmanızı öneririz. Açık Lise test çöz sitesi ile Türk Edebiyatı 3 dersinden geçmiş dönem derslerine çalışarak başarıya 1 adım daha yaklaşacaksınız.

www.aciklisetestcoz.com sınav dönemlerinde Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine başarılar diler…

Bir önceki yazımız olan Türk Edebiyatı 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019