Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
28 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Edebî metinler, gerçeğin yazarın hayal dünyasında yeniden şekillenmesiyle ortaya çıkar. Edebî metinlerin, toplumun içinden geçtiği tarihî ve sosyal şartlardan belli ölçüde etkiler taşıması çok doğaldır. Bu etkileniş kişiye özgüdür ve yazardan yazara farklılık gösterir.
Bu parçanından edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkili olduğu çıkarılamaz?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile edebiyatımıza giren konulardan değildir?
3.
Soru 3 ) Ne gam, pür-âteş-i hevl olsa da gavgaayı hürriyyet
Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten
Namık Kemal’e ait bu dizelerden yola çıkılarak Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde gazeteyle birlikte gelişen yazı türlerinden biridir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönemi’nin özelliklerinden değildir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Birinci Dönem ile İkinci Dönem’in ortak özelliği olarak söylenir?
7.
Soru 7 ) “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 ) Dilber, Kafkaslar’dan İstanbul’a getirilen ve cariye olarak satılan dokuz yaşında bir çocuktur. Dilber’i eski Harput mal müdürlerinden Mustafa Efendi adında biri kırk liraya satın alır. Dilber, evin hanımı ve Arap cariye Teravet’in baskısına, yaşının üstünde yaptırılan işlere dayanamaz ve evden kaçar. Ancak eski sahibine geri verilir.
Sergüzeşt’ten alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9.
Soru 9 ) Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını
Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını
Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini
Tanzimat Dönemi’nde yazılmış bir mersiyeden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 ) ______, 17. yüzyılda ortaya çıkan klasisizm akımının aşırı kuralcılığına tepki olarak doğmuştur. Bu akımda hayaller, duygular ve coşkulara önem verilmiştir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki eserlerin hangisinde Batılılaşma konusu ele alınmamıştır?
12.
Soru 12 ) Sanatçı, şiir ve tiyatro alanlarında eserler vermiştir. Türk şiirini geleneklerden kurtararak şiirimize Batılı bir kimlik kazandırmıştır. Şiirlerinde aşk, ölüm, doğa, ümit, feryat gibi lirik duyguları işlemiştir. En ünlü şiiri karı sının ölümü üzerine yazdığı “Makber” isimli mersiyedir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) “Talim-i Edebiyat” isimli eserin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Recaizade Mahmut Ekrem aşağı daki edebî türlerin hangisinde eser vermemiştir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
16.
Soru 16 ) Namık Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dönem Tanzimat edebiyatının temsilcilerinden değildir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in çıkarttığı gazetelerden biri değildir?
19.
Soru 19 ) Divan edebiyatının bu nazım biçiminin en güzel örneklerini Tanzimat Dönemi’nde Ziya Paşa vermiştir. Bu nazım biçimi her biri “aa, xa, xa, xa” şeklinde uyaklanan 5 10 bentten meydana gelmiştir.
Bu parçanında sözü edilen nazım bi çimi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının başlamasında etkili olmuştur?


Açık Lise Türk Edebiyatı 5 soru çöz sayfasında 20 adet Türk Edebiyatı 5 dersine ait soru bulunuyor. Bu soruların içerisinde başarılı olmak için 9 tanesine doğru cevap vermeniz gerekiyor. Türk Edebiyatı 5 soruları 2017 yılından çıkmış sınav sorularıdır. Bu soruları Açık Lise Test çöz sitemizde ücretsiz olarak çözebilirsiniz.  Dersten başarılı olmanız için çıkmış sınav sorularına en azından 1 kere göz atmanızı tavsiye ederiz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında genelde geçmiş dönem sorularının aynısı veya benzerleri çıkıyor. Bu yüzden sizlerde yapılacak olan AOL sınavlarından Türk Edebiyatı 5 dersinden başarılı olmanız için yardımcı olacaktır.

Sitemizde Türk Edebiyatı 5 dersinde ait suan 20 adet soru bulunuyor. İleri ki zamanlarda bu soruların gittikçe çoğaldığını göreceksiniz. Sizlerde başarılı olmak için Türk Edebiyatı 5 testini online olarak çözebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Edebiyatı 4 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık lise Türk Edebiyatı 4 soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019