Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
28 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Servetifünun sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde yapılan yeniliklerin belirli bir ölçüsü olması gerektiğini savunmuştur. Sanatçı “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı uzun makalesinde topluluğun sanat anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatı ile fecriati edebiyatının ortak özelliklerinden değildir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şiirinde görülen edebî akımlardan biridir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mensur şiir türünde eser vermiştir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi servetifünun sanatçılarının şiire getirdiği yeniliklerdendir?
6.
Soru 6 ) 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra parnasizme tepki olarak doğmuştur. Önce Fransa’da başlayan bu hareket, kısa sürede bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Bu akıma göre gerçeği olduğu gibi anlatma olanağı yoktur. Bu nedenle dünyada gördüğümüz nesnelerin bizde bıraktığı izlenimler anlatılır. Bunun için birtakım sembollerden yararlanılır.
Bu parçanında sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Servetifünun Dönemi’nin önemli romancılarından biridir. Eserlerinde genellikle romantik duyguları işlemiştir. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanın yazarıdır.
Bu parçanında sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde kullanılmaya başlanan nazım biçimlerinden biridir?
9.
Soru 9 ) 1909 yılında bazı edebiyatçılar tarafından bildiri yayımlanarak kurulan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur?
11.
Soru 11 ) İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine
Sessizdiler, fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları
Az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı,
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.

Bu dizelerde şairin bir yeri resmetmesi, dizelerin aşağıdaki akımlardan hangisiyle yazıldığını gösterir?
12.
Soru 12 ) Mehmet Akif, “toplum için sanat” anlayışını benimseyen şairlerimizdendir. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamıştır. Yazdığı manzum hikâyelerde insanların yaşamını gerçekçi bir şekilde aktarmıştır.
Bu parçaya göre aşağıdaki hangi dizeler Mehmet Akif’e aittir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki eserlerin hangisinde ku şaklar arası çatışma işlenmiştir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın hikâye türündeki eserlerindendir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi manzum hikâyedir?
17.
Soru 17 ) Fecriati topluluğunun bazı isimleri Selanik’te yayımlanmakta olan dergisinde dil ve edebiyat hakkında ileri sürülen görüşleri benimseyerek topluluktan ayrıldılar. Böylece sanat ve edebiyat sevgisiyle kurulmuş olan topluluk, fazla bir varlık gösteremeden dağıldı.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi romancılarından değildir?
19.
Soru 19 ) Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız,
Türkçeleşmiş Türkçedir;
Eski köke tapmayız.

Bu dizelerin şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yazıldığı söylenir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden değildir?

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 dersinden 20 adet soru çözeceksiniz. Geçmiş dönem sorularından oluşan Türk Edebiyatı 6 2017 yılında çıkmış sınav sorularıdır. Açık Öğretim Lisesi Türk Edebiyatı 6 dersinden başarılı olmak için genel çalışma taktikleri arasında Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularına çalışmanızı öneririz. Türk Edebiyatı dersine ait tüm dönem sınav sorularına Açık Lise Test çöz sitemizden ulaşabilirsiniz. Sitemizde cep telefonları ile de çok kolay bir şekilde kendi başarınızı sınayabilirsiniz.  Online test olarak eklenmiş sorular sizlerin başarılı olmasını amaçlayarak hazırlanmıtır.  Açık Öğretim Lisesinde 8 9 Aralık 2018 Tarihinde yapılacak olan sınavın giriş yerleri açıklandıktan sonra son günler kala öğrencilerimizin geçmiş dönem sorularını çalışmasını öneriyoruz.

Bir önceki yazımız olan Türk Edebiyatı 5 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık lise Türk Edebiyatı 5 test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019