Açık Lise Türk Edebiyatı 8 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
28 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan ögelerden değildir?
2.
Soru 2 ) Herhangi bir ölçünün kullanılmadığı nazım biçiminin adıdır. Mısralarda hece sayısı eşitliği, hecelerin uzun veya kısa olması gibi özellikler dikkate alınmadığı için belli bir kalıba bağlı kalınmaz. Kafiye kullanmak şairin isteğine bağlıdır.
Bu parçanında sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) 1920’li yılların şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 ) Mehmet Akif Ersoy’un edebî kişiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Soru 5 ) “Şeyh Bedrettin Destanı”, şiirinin dönüm noktası olur. Bu, şairin epik şiirle kendi toprağının kültüründen geniş ölçüde yararlanmaya başladığı bir dönemdir. “Kuvayı Milliye Destanı”nda hayata gerçekçi bir açı­ dan bakar.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Kayan yıldız gibi geceki izden,
Bakışlar saçılsın kirpiğinizden
Etekler içinde naz eden dizden
Üzülsün bu deli gönlüm, üzülsün...

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şairlerden değildir?
8.
Soru 8 ) Şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştıran; madde ve ruh problemlerini, iç alemin gizli duygu ve tutkularını dile getiren şair yetkin bir dil kullanmıştır. “Kaldırımlar Şairi’’ olarak anılan sanatçının en çok bilinen şiir kitabı “Çile’’ dir.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Kurutulmuş bir çiçektiniz sanki, göğü­nüzü getirdim
Karşılıklı bakışan sulardan ve en iyisi
Sırmayla süslenmiş bir eski zaman ceketi örttüm
Üstlerinize
Isındınız, uyudunuz, ölmediniz gülümsemeyle

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnektir?
10.
Soru 10 ) I. Cahit Külebi
II. Fazıl Hüsnü Dağlarca
III. Refik Durbaş
IV. Oktay Rıfat Horozcu
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Garip dışında yeniliği sürdüren şairlerden değildir?
11.
Soru 11 ) Birdenbire,
Birdenbire;
Her şey birdenbire oldu.
Kız birdenbire, oğlan birdenbire;
Yollar, kırlar, kediler, insanlar...
Aşk birdenbire oldu.
Sevinç birdenbire.

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnektir?
12.
Soru 12 ) I. Türk edebiyatında var olan tüm geleneklere karşı çıkmışlardır.
II. Şiirlerinde süslü ve sanatlı bir anlatım kullanmışlardır.
III. Öğreticiliğin ön planda olduğu şiirler yazmışlardır.
IV. Alaycı tutuma, mizahi ögelere şiirlerinde sıkça yer vermişlerdir.
Numaralanmış ilkelerden hangileri Garipçilerin şiir anlayışlarını yansıtır?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiiri için söylenemez?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şairlerdendir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 ) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir?
17.
Soru 17 ) Sanatçı, gerçekçi edebiyatın ilk örneklerinden olan “Karabibik” adlı eseriyle mekânı İstanbul dışına taşı­mıştır.
Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerinden olan yazar, gözleme dayalı konularını kendi yaşamından almıştır. Betimlemelerindeki ustalık ve ayrıntıları yerinde kullanmasıyla Türk hikâyeciliğine büyük katkı sağlamış­tır. Yazarın roman alanında ustalığını kanıtladığı önemli eserlerinden biri de “Kuyucaklı Yusuf’’tur.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin genel özelliklerinden değildir?
20.
Soru 20 ) Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanı­dır. Gönül ilişkileri, hastalık, acılar, sevinçler okura anlatıcı tarafından aktarılır. Romanda olayların insan psikolojisine yansımaları anlatılır.
Bu parçanında tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Türk Edebiyatı 8 dersi ile Türk Edebiyatı tüm dönemleri eklenmiş bulunuyor. Sitemiz Açık Lise Test çöz ile sizlere 2017 yılında yapılan 3. döneme ait Türk Edebiyatı 8 sorularını paylaşıyoruz. Geçmiş döneme ait Türk Edebiyatı 8 sorularına çalışarak sınavda başarılı olma imkanı sağlıyor. Açık öğretim lisesinde en iyi çalışma kaynaklarından biri olan çıkmış sınav sorularına çalışmanız sizi mezuniyete daha yakın yapacaktır. 8 9 Aralık 2018 tarihinde ve diğer yıllarda yapılacak olan sınava çalışmaya zamanı olmayan öğrencilerimiz için hiç yoktan çıkmış sorulara ve cevaplara bir defa olsun göz atmasıdır.

Bir önceki yazımız olan Türk Edebiyatı 7 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Türk Edebiyatı 7 test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019