Açık Lise (AÖL) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem


1.Örf ve âdet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2. Nefsin isteklerinde ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak ile kazanılan erdemdir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıdakilerden hangisi hem maddi hem manevi değerler kapsamında yer almaktadır?

4. “Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun.’ dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!’ dediler.”
(Âl-İmrân suresi, 173. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi övülmektedir?

5. İslam medeniyetinin en parlak zamanını yaşadığı dönem aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olarak kaleme alınan eserlerden biridir?

7. Kudüs aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde fethedilmiştir?

8. Abdulkadir Geylani ve İmam Azam Ebu Hanife’nin türbelerinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

9. İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi ve Muhammed İkbal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetişen âlimlerdendir?

10. Mâverâünnehir ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

11. Hindistan’da birçok yere cami inşa ettirerek ve dini anlatacak hocalar getirterek İslam kültürünün bu bölgede yerleşmesine katkı sağlayan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

12. “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et.”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen hikmet kelimesinin anlamlarından biri değildir?

13. Cimrilik, gerekli yerlere harcamaktan kaçınmayı; israf ise aklın ve dinin uygun gördüğü ölçüden fazla ve gereksiz harcamayı ifade eder. Cimrilik ve israf İslam dinine göre haramdır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

14. “Yazıklar olsun bana! Keşke falanı dost edinmeseydim! Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı…”
(Furkân suresi, 28-29. ayetler)
Bu ayetin mesajına en yakın hadis aşağıdakilerden hangisidir?

1. • Kurtuba, İşbiliye, Gırnata en önemli şehirlerindendir.
• Tarık bin Ziyad’ın başlattığı fetihler ile İslam ülkesi hâlini almıştır.
• 1492 yılına kadar Müslümanların hâkimiyeti altında kalmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine aittir?

16. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

17. • Abdülkadir el-Cezâiri
• Abdülkerim el-Hattab
• Ömer el-Muhtar
Bu şahsiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

1. İslam’a göre, Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne ve babalar evlatlarının hem maddi hem de manevi değerlerle süslenmeleri için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterirler. Akrabalar ve komşular birbirlerini görüp gözetmelidirler.
Bu metin aşağıdaki hadislerden hangisinin açıklamasıdır?

19. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin yasakladığı örf ve âdetlerden biri değildir?

20. Aşağıdaki tarihi yapı ve bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersi ortak ve zorunlu dersler arasında yer alıyor. 2020 yılı 3. dönemin çıkmış sınav sorularından oluşan bu online testimizde 20 soru bulunuyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinden en az 9 soruya doğru cevap vermeniz halinde bu dersten başarılı olursunuz.

45 puan aldığınızda açık öğretim lisesi ders geçme notunu almış olursunuz. 2023 yılı 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 soruları, 2024 yılı 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sınav soru cevapları, 2024 yılı 2. dönem aöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 soru cevapları ve 2024 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersi 3. dönem sınav sorularını arayan öğrencilerin 45 aldığı ders notu halinde diploma notunu da düşük tutacaktır.

Açık Lise (AÖL) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise (AÖL) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık öğretim lisesinde diploma notunuzu yükseltmek için yüksek not almanız gerekir. Aöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 soru cevapları pdf olarak ta sitemizde yer alıyor. Dosyalar kategorisi içerisinde yer alan açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 pdf soru cevapları ve diğer tüm derslerin soruları yer alıyor. Pdf yi bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirip ders çalışabilirsiniz. Sitemizde bu derse ait toplam 5 dönemin sınav soruları yer alıyor. Bunlar 2019 yılı 1. dönem soruları, aöl 2019 yılı 2. dönem soru cevapları, 2019 yılı 3. dönem soru cevapları, aöl 2020 yılı 1. dönem soruları ile 2020 yılı 2. dönem sınav sorularından oluşan toplam 5 adet online test bulunuyor.

açık lise (aöl) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sınav Soruları

Açık Lise Test Çöz sitemizde online testlerin tamamı bulunmaktadır. Öğrenciler aöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 muaf olmak için bu dersten 3 defa sınava girip başarısız olduğu taktirde muaf olacaklardır. Sınavlarda gerçek başarı istiyorsanız 1. kaynak olan aöl  ders kitabına çalışmalısınız. Ders kitabı dosyalar kategorisinde yer alıyor. Aöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 pdf ders kitabı içerisinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 ders notları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 konu anlatımı ve kitap içerisinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 deneme sorularını çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/us/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersi 3. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersi 3. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR