Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.Aşağıda verilen birimleri,
I. ekosistem,
II. komünite,
III. biyosfer
popülasyondan başlamak üzere organize ettiğimizde aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır?

2. “Bir canlının bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3. “Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü bölge komşu ekosistemlerinkesişme bölgesi olduğundan __________ olarak tanımlanabilir. Bu bölge her iki ekosisteminde özelliğini taşıdığından tür çeşitliliği fazladır.”
Yukarıda verilen metindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisini getirilmelidir?

4. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin biyotik (canlı) bileşenlerinden biri değildir?

5. Aşağıda verilen canlılardan hangisi klorofil pigmentine sahip olmamasına rağmen kendi beslek (ototrof beslenme gösteren canlı) tir?

6. Besinlerini katı parçalar hâlinde alan hayvanların beslenme tipine holozoik beslenme denir. Bu canlılar iyi gelişmiş bir sindirim sistemine sahiptir. Holozoik canlılar; otçul, etçil, hem etçil hem otçul beslenen olmak üzere üç grupta incelenir.
Buna göre aşağıda verilen omurgalı hayvanlardan hangisi beslenme şekli bakımından diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

7.
Bir besin piramidinde; birinci trofik düzeyden son trofik düzeye doğru çıkıldıkça (I yönünde) değişen özelliklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. Aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisi üçüncü trofik düzeyde bulunur?

9. Azot döngüsünde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın azot miktarını azaltırken, atmosferin azot miktarını artırır?

10. Su döngüsü ile ilgili,
I. Sadece fiziksel olaylardan (yoğuşma, buharlaşma) meydana gelir.
II. Karadan atmosfere doğru gerçekleşirken, büyük su kaynaklarından atmosfere doğru gerçekleşmez.
III. Yeryüzündeki su kaynakları okyanuslar, denizler, göller ve yer altı sularıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

11. Aşağıdaki çevre kirliliklerinden hangisi hava kirliliği içerisinde değerlendirilemez?

12. “Karbon ayak izi, birincil ve ikincil olmak üzere iki kısımdan oluşur. Birincil ayak izi, ısınma ve evde kullanılan enerji tüketimi ile ulaşımda meydana gelen CO2 miktarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi, kullandığımız ürünlerin üretimi ve kullanım sonrası bozulmalarıyla ilgili olarak salınan CO2’in ölçüsüdür.”
Buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi ikincil ayak izi grubunda yer alır?

13. Asit yağmurları,
I. kültürel turizm,
II. tarımsal üretim,
III. biyoçeşitlilik
verilenlerden hangilerini olumsuz etkiler?

14. Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon (aşınım) denir.
Buna göre;
I. ormanlık alanların tahrip edilmesi,
II. rüzgârın hızını kesecek engellerin artırılması,
III. toprağın uygun sürüm teknikleri ile sürülmesi
olaylarından hangileri bir ekosistemin farklı bölgelerindeki erozyonların önlenmesi için kullanılabilir?

1. Anız yakımı toprak ve doğaya zarar vermektedir.
Bu zararlar arasında,
I. Toprak verimliliği azalır.
II. Toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilir.
III. Toprak yağmur suları ile taşınır ve toprak içerisinde toprağın açtığı kanallar çöktüğü için su depolanmaz.
verilenlerden hangileri sayılabilir?

16. Çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?

1. Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren (yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) hayvan ve bitki türlerine endemik tür denir. Endemik türler, iklim değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluşur. Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu, ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürür.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi endemik bir türdür?

19. Türkiyede tür çeşitliliğini,
I. coğrafik durum,
II. farklı iklim tipleri,
III. yükselti farklılıkları
verilen faktörlerden hangileri etkiler?

20. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Biyoloji 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Biyoloji 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Biyoloji 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Biyoloji 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Biyoloji 4 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Biyoloji 4 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Biyoloji 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Biyoloji 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Biyoloji 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Biyoloji 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR