Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem


1.Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1995 yılında başlayan arkeolojik kazılar, insanlık tarihinin baştan yazılmasını gerekli kılacak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu kazılar sonucunda bulunan yapılar, tarım devriminden hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eskidir. Bu kadar eskiye dayandıkları için de tarımın uygarlığa yol açtığı fikri altüst olmuştur.
Bu metinde bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

2. Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’ın ilme verdiği öneme örnek oluşturmaktadır?

3. Deniz seviyesinden yüksekte bulunan bir kıyıda, Güneş’in batışını ölçmüş ve bu ölçüme dayanarak dünyanın yarıçapını trigonometrik olarak hesaplamıştır.
Çalışmaları hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

4. İslam dünyasının ilk büyük medresesi hangi hükümdar zamanında ve nerede kurulmuştur?

5. “Küttâb” adı verilen mekteplerin işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6. • İlk dönemlerde tercüme bürosu ve bir kütüphane olarak Bağdat’ta kurulmuştur.
• Fiziki ve fonksiyonel açıdan genişleyerek, pozitif ilimlerin araştırıldığı bir merkez hâline gelmiştir.
• 1258 yılında Hülâgû tarafından yakılıp yıkılmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

7. Türklerin İslam’ı kabul etmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?

8. Aşağıdakilerden hangisi “ahi” kelimesinin anlamlarından biridir?

9. İmam-ı Âzam’ın doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

10. • Hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiştir.
• Görüşleri sonucu ortaya çıkan mezhep “İmamiyye” olarak bilinir.
• Soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayanmaktadır.
Bu bilgiler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

11. Kelam ilmine müstakil bir konu olarak bilgi kuramını kazandıran âlim aşağıdakilerden hangisidir?

12. Mevlevi tarikatının liderliğini yürüten şeyhlere ne ad verilir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili bir bilgi değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin tarikat dönemi âlimlerinden biridir?

1. “Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefis” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

16. “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
(Hucurât suresi, 10. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

17. • Vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemidir.
• Ölen kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılır.
• Borcu varsa ödenir, alacağı varsa alınarak yakınına teslim edilir.
Hakkında bilgi verilen cem ayini aşağıdakilerden hangisidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Yesevilik düşüncesinin Anadolu’da yayılmasında etkili olan mutasavvıflardan biri değildir?

19. Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir?

20. Cemde mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarını sağlamakla görevli kişiye ne ad verilmektedir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR