Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. Amacı varlık, evren, ahlak, bilgi ve estetik gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya koymak olan - - - - ile edebiyat birbirinden bağımsız düşünülemez.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bilgi dallarından hangisi getirilmelidir?


2. Fikrinde inatçı, muhabbette inatçı, muharebede inatçısın. Yeniliğe çabuk alışmazsın fakat bir defa da alışırsan bırakmazsın. Safsın; seni çekemeyenler böbürlenmekle değil ekseri sana yaranmaya çalışmakla zarar verirler. Ayakların, kolların bir boğa gibi ağır ağır kımıldarken tavrından tükenmeyen bir tahammül, yılmayan bir azim belli olur. O engin denize benzersin ki yavaş yavaş coşar ve coşunca da pek hırçın olursun.

Bu parçada aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır?


3. • Coğrafya

• Teknoloji

• Din

Türk dilinin değişim ve gelişimini etkileyen aşağıdaki olaylardan hangisi verilen alanlarla eşleştirildiğinde dışta kalır?


4. Sözcüklerin anlamlarını, okunuşlarını ve kökenlerini öğrenmek isteyen bir dil bilimci aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıdır?


5. Aşağıdakilerden hangisi sözlük çalışmalarından değildir?


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?


7. Karanlık (I)gecenin nazlı gelini Ateş verir (II)yandırırlar dilini Kız, gelinler sana (III)vurur elini (IV)Karanlıkta büyük hünersin lamba

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?


8. Hülya tepeler, hayal ağaçlar… Durgun suda dinlenen yamaçlar…

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?


9. Ey karanlıklar içinde nur gibi parlayan mahzun yıldız! Ey (I)Ayşe kız! Sen bu nefis (II)Şaheseri nasıl meydana getirdin? Mektep, (III)Üstat görmeden nasıl en büyük (IV)Fransız ressamı olan (V)Vato ile imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkiini kazandın?

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangilerinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?


10. Serinliği ayaza çalan sonbahar gecesi tertemizdi ( ) akasyaların tohum keselerinde ( ) doktorun pek bildiği ve o kadar da sevdiği şarkısını mırıldanıyordu ( ) Her yıl tekrarlanmaya başlayan şarkının şu tek mısralık şiirini aklından geçirdi ( ) “Bugün hazan, önümüz kış ve akıbet belli.”

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyecilerinden değildir?


12. İlkbaharın bu ilk günlerinde Sakine Çiçek`in, ıtırlarla sardunyaları, pencere dibinde boy veren mor çiçekli hüsnüyusufları bir başka güzeldi. Avlu taşları halka halka esmerleşti ve kayboldu esmer, kıvrık çizgiler. Avluya çizgilerin cılızlığında ince bir serinlik dokunup geçti.

Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?


13. Kahramanın zihninden geçenleri, olduğu gibi aktarma çabasıdır. Bu teknikte amaç, bireyin iç dünyasında şekillenen duygu ve düşüncelerin doğal olarak yansıtılmasıdır. Örneğin yarım bırakılmış cümleler, rastgele dizilmiş gibi görünen ifadeler; çağrışımlarla okur zihninde bir bütün hâline gelir, anlamsal bir düzene girer.

Bu parçada sözü edilen anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


14. • Ele alınan durumun en çarpıcı noktası üzerinde durulur.

• Kişi, zaman ve mekân unsurlarına geniş yer verilir.

• Anlatım, her okuyanın aynı anlamı çıkaracağı şekildedir.

Bu cümleler “minimal hikâye” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


15. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir anlayışının edebiyatımızdaki temsilcilerinden değildir?


16. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden…

Senin de destanını okuyalım ezberden…

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin baştasın…

Fatih`in İstanbul`u fethettiği yaştasın!

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?


17. Aşağıdakilerden hangisi Garipçiler`in savunduğu şiir görüşlerinden değildir?


18. Aşkımın temeli sen bir âlemsin

Sevgi muhabbetsin dilde kelâmsın

Merhabasın dosttan gelen selâmsın

Duyarak alırım sen varsın orda

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


19. Sabah

İşe gidiyorum

Erkenci işçiler kuruyan topraklar

Çalışmaya zorlanan küskün çocuklar

Onlarsız düşünemiyorum

Kara bir gökkuşağı sunan

Şehirle uğuldayan sesi

Görüyorum Loş hanlarda çınlayan

Durunca acı su

Dinleyince yanan sesi

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?


20. Bir yolcu bekliyorum

Nasıl da hasretliyim

Adı neydi unuttum

Yıllardır kederliyim

Bir yolcu bekliyorum

Bilmiyorum nereden

Belki bir meltem gibi

Esiverir göklerden

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR