FELSEFE 3

2019 YILI 1. DÖNEM
admin
Eylül 21, 2023
13 views

1.Sümerler çamurdan yaptıkları kil tabletler üzerine Gılgamış Destanı’nı ve Hamurabi Kanunları’nı yazmışlardır.
Buna göre Sümerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2. Parmenides’e göre, değişim bir şeyin o şey olmaktan çıkıp başka bir şey olmasıdır. Yani bir şey varken yok olmaktadır. Yokluk olmadığından yok olmak da mümkün değildir. O halde değişim duyusal bir yanılgıdır.
Bu parçanından hareketle Parmenides aşağıdakilerden hangisini reddetmektedir?

3. Thales’e göre evrenin ilk nedeni sudur. Su, değişen her şeyde değişmeden kalan, evrenin çokluğundaki birliktir. Hocası Thales’in görüşlerini eleştiren Anaksimandros, su gibi fiziksel bir maddenin evrenin ana maddesi olamayacağını söylemiştir. Ona göre evrenin ana maddesi sonsuz olan apeirondur.
Buna göre Anaksimandros için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4. Protagoras’a göre duyular yanıltıcıdır. Bilgi edinme sürecinde duyuların kullanılması, elde edilen bilginin hatalı olma ihtimalini doğurur. Bu nedenle duyular aracılığıyla elde edilen bilgiler, kişiden kişiye değişiklik gösteren göreceli bir niteliğe sahiptir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Protagoras’ın düşünceleriyle uyumludur?

5. Sokrates’e göre bilgi; ahlaklı ve erdemli olmayı gerektirir. Kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranışlar göstermesine neden olur.
Buna göre Sokrates için ahlaklı davranışın temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

6. Platon’a göre gerçek varlık değişmeden kalabilen, akılla kavranabilen, kendi kendinin nedeni olan idealardır. İdealar, içinde yaşadığımız fenomenler dünyasının dışında ayrı bir gerçeklik alanı oluşturmaktadır.
Platon’un verilen görüşleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

7. Aristoteles, insan eylemlerindeki aşırılığın ya da eksikliğin iyi olmadığını ve insanı mutsuz ettiğini belirtir. Ona göre erdemli olmak iki aşırı uç arasında orta yolu bulmaktır. Savurganlık ve cimrilik insanı mutsuz ederken cömertlik iyidir.
Bu parçanından hareketle erdemli olmak aşağıdakilerden hangisini gerektirir?

8. “İnsan, ruh ve bedenden oluşmaktadır. Ruh, bedenden önce ve bedenden bağımsız yaratılmıştır. Maddi bir yapı olmayan ruh; değişmez, sonsuz ve ölümsüzdür. Ruh Tanrı’dan ayrılmıştır ve ona geri dönecektir. İnsan bu dünyada bedenini bırakır ve ruhuyla öte dünyaya gider. ”
İleri sürülen bu görüşler Hristiyan felsefesinin hangi problemine cevap olarak verilmiştir?

9. “Her şeyin bir nedeni vardır. Evrende var olan tüm varlıklar kendinden önce gelen bir varlık nedeniyle vardır. Geriye doğru gidildiğinde mantıksal olarak bir ilk varlığın, ilk nedenin olması gerekir. O varlık Tanrı’dır.”
Buna göre Hristiyan felsefesi evreni meydana getiren ilk neden olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?

10. Eş’ariyye kelamcılarına göre insanın, Allah tarafından müsaade edilen davranışları seçme özgürlüğü vardır. İnsanın seçmesi için birden fazla davranışı yaratan Allah’tır. Bu davranışlardan herhangi birini tercih eden ve yapan insandır. Bu nedenle davranışlarının sonuçlarını üstlenmelidir.
Bu parçanından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

11. İbn-i Haldun’a göre toplum, insanların birbirlerine ihtiyaç duyması sonucu doğal olarak meydana gelmiştir. Devlet, toplumu iç ve dış tehlikelerden korumalıdır. Yöneticiler toplumun faydasına göre hareket etmelidirler.
İbn-i Haldun’un verilen görüşü İslam felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

12. Abbasi halifesi tarafından Beyt’ül Hikme’de başlatılan çeviri faaliyetlerinde pek çok önemli eser Arapçaya çevrilmiştir. Özellikle Aristoteles’in Organon ve Porphyrius’un İsagoji adlı eserleri çevrilmiştir. Çevrilen eserler İslam felsefesine yön vermiştir.
Bu parçanından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

13. Farabi, insanların mutlu olabilmelerinin koşulu olarak kurdukları düzen içinde adaletin sağlanmasını öngörür. Adaleti ise ancak güçlü bir örgüt olan devlet sağlayabilir.
Buna göre Farabi için insanların mutluluğu aşağıdakilerden hangisiyle sağlanabilir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan ve İslam felsefesinin özelliklerinden biridir?

1. Modern düşüncede akıl, bilimsel yöntemi kendine rehber olarak almış, bilim ve bilimsel yöntem ışığında felsefeye yönelmiştir.
Buna göre modern düşünce için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

16. İtalya’da 15. yüzyılda ortaya çıkmış ve bilim, sanat, felsefe, din alanında değişimlere sebep olmuş olan “yeniden doğuş” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

17. 15-17. yüzyıl felsefesinin öne çıkan konularından bir tanesi de hümanizmdir. Hümanizm, insanı özneleştirmeye çabalayan, insan aklına önem veren yeni bir hayat anlayışıdır.
Buna göre hümanizm aşağıdakilerden hangisini temel alır?

1. I. Dünya Savaşı sonrası oluşan karamsar etkinin sonucu olarak siyasal durumun daha da kötüye gideceğini anlatan toplumsal tasarımlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

19. Newton, kütle üzerine yapmış olduğu deney ve gözlemlerle yer çekimi yasasını bulmuştur. Bu yasayla serbest bırakılan tüm cisimlerin ve gök cisimlerinin hareketlerinin nedenini açıklamıştır.
Buna göre Newton aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışma yapmıştır?

20. “Düşünüyorum o halde varım.” diyen Descartes’a göre kesin ve doğru bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI FELSEFE 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise FELSEFE 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR