FELSEFE 3

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Eylül 21, 2023
60 views

1. Milet`te yaşamış ve bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu olarak kabul edilen Antik Yunan filozofu aşağıdakilerden hangisidir?


2. Sokrates ahlak üzerine kapsamlı fikirler ortaya koymuş ve öne sürdüğü fikirleriyle de birçok filozofu etkilemiştir. Ona göre bilgi, ahlaklı ve erdemli olmayı gerektirdiği için ancak bilgisiz bir insan ahlaktan yoksun davranışlar sergiler.

Parçadan hareketle Sokrates`le ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


3. Empedokles`e göre arkhe; su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana maddeden oluşur. Bu ana maddeleri harekete geçirici dış güçler vardır. Bu dış güçlerden sevgi birleştirici, nefret ise ayırıcı ilkedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Empedokles`in öne sürmüş olduğu dış güçlerdir?


4. Felsefe tarihinin ilk sistemli filozofu olan ve gerçekliğe dair görüşlerini “idealar kuramı” ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


5. Platon`a göre devlet insanların “iyi, güzel ve doğru” yaşamaları için ortaya çıkmıştır. Ona göre devletin böyle bir amacı gerçekleştirebilmesi için yöneticilerinin iyi ideasının bilgisine sahip olması gerekir. İyi ideasının bilgisine ulaşmayı hedefleyen ruhsal yapı ise yalnızca filozoflarda vardır.

Parçadan hareketle Platon`a göre devleti yönetecek olanlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


6. Hasan annesine doğum günü hediyesi olarak kendi elleriyle alçıdan bir vazo yapmak ister. Vazo yapmak için gerekli malzemeleri alır ve vazoyu yapmaya başlar. Vazonun yapım süreci tamamlandıktan sonra annesine doğum günü hediyesi olarak verir.

Bu örneğe göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles`in varlığın meydana gelmesi için belirttiği “ereksel (amaçsal) neden”dir?


7. Aşağıdaki sorulardan hangisi “Tanrı`nın varlığını kanıtlama problemi”yle ilgilidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden değildir?


9. Augustinus`a göre insan bu dünyada sadece bedenini bırakır ve ruhuyla öte dünyaya gider. Bu nedenle ona göre ruh ölümsüzdür.

Augustinus`un bu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


10. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden değildir?


11. Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir. Bütün davranışların ortaya çıkmasını sağlayan, evreni ve her şeyi yaratan Allah`tır. Bu nedenle insan hiçbir şeyi kendi iradesiyle gerçekleştiremez. Dolayısıyla insan davranışlarından sorumlu değildir.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi Cebriye kelamcıları tarafından söylenmiş olamaz?


12. Aşağıdakilerden hangisi Farabi`nin devletle ilgili görüşlerinin yer aldığı eseridir?


13. İbn-i Haldun`a göre devlet, toplumu iç ve dış baskılara karşı korumalı ve devleti yönetenler toplumun faydası için hareket etmelidir. Filozof, devletin hüküm süresini doğan, gelişen ve ölen bir organizmaya benzetir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


14. Gazali`ye göre insan, duyuları ve aklıyla bir takım bilgilere ulaşabilir. Ancak kesin bilgiye ulaşmada duyular ve akıl yetersiz kalır. Bu noktada insan, kesin bilgiye sezgiyle ulaşır.

Parçaya göre Gazali hangi felsefi problemle ilgili görüşlerini belirtmiştir?


15. Aşağıdakilerden hangisi modern düşünceyi skolastik düşünceden ayıran özelliklerden biri değildir?


16. İlk olarak İtalya`da ortaya çıkan ve insanı dogmatik etkilerden uzaklaştıran bir bakış açısıdır. Bu aynı zamanda insanın ve evrenin yeniden yorumlanması demektir. Bu düşüncede insan merkeze alınmakta ve akıl ön plana çıkmaktadır.

Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


18. 12. yüzyıl İslam filozofu olan İbn-i Bacce`den etkilenen ve güneş merkezli evren görüşünü ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


19. Hobbes`a göre insanlar doğal durumda eşittir ve herkesin her şey üzerinde hakkı vardır. Ancak çıkarların çatışmasıyla güvenlik sorunları ortaya çıkmakta ve herkes herkesle savaşmaktadır. Bu savaş ortamından kurtulmak için insanlar zorunlu olarak haklarını bir sınıfa devrederek yapay olan devlet sistemine geçmişlerdir. Devlet mutlak güçtür ve bu gücün kaynağı insanların kendi aralarında yaptığı toplumsal sözleşmedir.

Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


20. Hareket ve yer çekim yasalarını keşfeden İngiliz bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI FELSEFE 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise FELSEFE 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR