FELSEFE 4

2019 YILI 3. DÖNEM
admin
Ekim 21, 2023
32 views

1.Descartes, kendisinden asla şüphe duyulmayacak ve başka bilgilere de temel olabilecek açık seçik bir bilgi arayışını “Düşünüyorum, o hâlde varım.” önermesiyle tamamlamıştır. Çünkü filozof, kesin bilginin kaynağını bu ifadesinde bulmuştur.
Parçadan hareketle Descartes’a göre kesin bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2. 18-19. yüzyıl felsefesinin en iyi tanımlarından birini o dönemde yaşamış ve aydınlanmacı filozof olarak nitelendirilen Immanuel Kant yapar. Kant, “Aydınlanma Nedir?” başlıklı yazısında aydınlanmayı, insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma olarak tanımlar. Kant, ergin olmayış benzetmesiyle insanın aklını kendi başına kullanamayışını işaret eder ve bunun insanın suçu olduğunu vurgular. Kant, bu dönemin sloganı olarak da “Aklını kullanma cesaretini göster!” demiştir.
Parçadan hareketle 18-19. yy. felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3. “Ahlakı, akılla anlama ve yorumlama çabaları” 18-19. yy. felsefesinde öne çıkan aşağıdaki problemlerden hangisinin alanına girmektedir?

4. Bilginin a priori (deneyimden bağımsız) olarak oluştuğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi 18. yy.- 19. yy. felsefesinde öne çıkan “varlığın oluşu” problemiyle ilgilidir?

6. Bu dönemin felsefi eserleri problem merkezli ve akla yöneliktir. Daha çok burjuva sınıfına hitap etmektedir. Edebî eserler ise halkın duygularına değinmesi, dönemin atmosferini gözler önüne sermesi ve felsefi tartışmaları bu çizgi üzerinden işlemesi açısından önemlidir. Edebî eserler, felsefenin halk arasında yayılmasında, halkın aydınlanmasında ve düşünsel zenginliğin artmasında etkili olmuştur.
Verilen bilgiye göre düşünsel zenginliğin artmasında aşağıdaki alanlardan hangisi felsefeye katkı sağlamıştır?

7. Aşağıdaki felsefi içerikli edebi eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

8. Montesquiue, devletlerde yasama, yürütme ve yargı güçlerinin bulunduğunu ve özgürlüğü kısıtlamamak için bunların birbirlerini denetlemeleri gerektiğini belirtmiştir.
Montesquiue’nun sözünü ettiği durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

9. • 1789 yılında ilan edilen bildirgede yönetimde meydana gelen bozulmaların toplumları olumsuz etkilediğinden söz edilmiştir.
• Yapılması gerekenin insan haklarının neler olduğunun hatırlatılması gerektiği fikrinden hareketle 17 maddelik bir bildirge metni hazırlanmıştır.
• Bildirgenin ilk maddesinde insanların özgür ve eşit doğdukları ve bir arada yaşadıkları vurgulanmıştır.
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

10. Kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de onu bir amaç edinecek şekilde davran.
Immanuel Kant’ın verilen ahlaki ilkesinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

11. 20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri de hermeneutiktir. Hermeneutik, insanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlamadır. Hermeneutik, tek Tanrılı dinlerde özellikle kutsal metinlerin yorumlanması veya peygamberin söz ve davranışlarının anlaşılması şeklinde ortaya çıkmış ve zamanla tüm metinlerde uygulanır olmuştur.
Verilen parçada aşağıdaki problemlerden hangisi ele alınmıştır?

12. Varoluşçu filozof Kierkegaard’a göre insanın temel sorunu bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisidir. Varoluş, hiçbir zaman hazır değildir; oluş içinde olan insan, sürekli yeni kararlar alıp seçimler yaparak kendini yeniden sentezler. İnsanın seçim yapabilmesi özgür oluşundandır. Özgürlük ise seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almayı gerektirir.
Verilen parçada aşağıdaki varoluşçu kavramların hangisinden söz edilmemiştir?

13. 20. yüzyıl sonlarına doğru üniversite dışında çalışan filozof neredeyse kalmamıştır. Felsefedeki bu uzmanlaşma süreci, felsefenin ne olduğu problemine teorik açıdan yaklaşılmasına neden olmuş ve felsefe, yöntem kazanma eğilimine girmiştir.
Parçadan hareketle 20. yy. felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

14. Söz konusu katmanda insanlar ve hayvanlar bulunur. Tümden bilinçli olmasa da bilinçli ve ruhsal yaşantılardır. Bu katman, tinsel katmana kaynaklık sağlar. Bu katmanla psikoloji bilimi ilgilenir.
Verilen özellikler Hartmann’ın aşağıdaki dört varlık katmanından hangisine aittir?

1. “İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır ve bilgiler deneyim yoluyla sonradan edinilir.” diyen Locke’a göre bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi 20. yy. felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

17. • Türk-İslam dünyası bilim faaliyetleriyle ilgili çalışmaları dolayısıyla dünya felsefe literatüründe yerini almıştır.
• Harvard Üniversitesinde “Arap ve İslam Bilimi” adlı doktora teziyle bilim tarihi alanında ilk doktora derecesini alan kişi olmuştur.
• “Copernicus” adlı eserinden dolayı kendisine Polonya Konsolosluğu tarafından Kopernik Madalyası takdim edilmiştir.
Bilgileri verilen Türk felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

1. Mantıkçı pozitivistlere göre, doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deney yapılmaya uygun önermedir ve bu yönüyle anlamlı önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkân yoktur, onun için anlamsızdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir önermedir?

19. Aşağıdakilerden hangisi 20. yy’da Türkiye’deki felsefe çalışmalarına katkıda bulunan felsefeciler arasında yer almaz?

20. Sartre’ın “Ne olursa olsun, insanın yapacağı bir gelecek vardır; el değmemiş bir yarın onu bekler.” sözü aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir?

Açık Lise FELSEFE 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 4 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

FELSEFE 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI FELSEFE 4 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise FELSEFE 4 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR