Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.“Umran” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?

2. I. Diğer kültürler
II. Kur’an-ı Kerim
III. Akl-ı selim
IV. Örf ve âdetler
Bunlardan hangileri İslam medeniyetinin ana unsurları kabul edilir?

3. İslam’ın getirdiği değişim, kendinden öncekini yok etmek üzerine kurulmamıştır. Önceki birikimin Kur’an ile sünnet ışığında yeniden yorumlanması, güncellenmesi ve batıl inançlardan arındırılması şeklinde gerçekleşmiştir. İslam medeniyeti, kültürel farklılıkları tevhit ilkesi doğrultusunda dengelemiş ve hiçbir toplumsal grubu ötekileştirmemiştir.
Bu metinden İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4. Müminin ferasetinden sakınınız zira o, Allah’ın nuruyla bakmaktadır.
Bu hadiste müminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ifade edilmektedir?

5. İslam kültür ve medeniyeti, insanı kula kul olmaktan kurtararak özgürleştirir. Yalnız Allah karşısında eğilerek O’na itaat etmek, kişiyi her türlü gücün baskısı ve boyunduruğu altına girmekten korur.
Bu metinde İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

6. Müslümanlar, hakikat, iyilik, doğruluk ve güzellik değerleri üzerine erdemli bir toplum meydana getirmekle vazifelidirler.
Bu bilgi İslam’ın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışını vurgulamaktadır?

7. İslam’ın “işi hak edene verme” anlayışı aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü sosyal düzenin amaçları arasında yer almaz?

10. İslam toplumu Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir?

11. • Kutsal kitapları getiren meleğin sıfatının “Ruhu’l-emin” olması
• Peygamberlerin ortak sıfatlarından birinin “emanet” olması
• Mekke’nin “Beledü’l-emin” kılınması
Bu durum sorumluluk verilen ve değerli kılınan her varlığın öncelikle hangisi ile olan ilişkisine dikkat çekmektedir?

12. Modern dünyada toplumsal dayanışma olarak nitelenen uzlaşı kültürü, asırlar öncesinde Medineliler ve Mekkeliler arasında tesis edilmiştir.
Altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

13. Yardımlaşma ve dayanışma konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

14. Kur’an’da çocuklara, kadınlara, yaşlılara, çevreye, insan haklarına, toplumsal barışa ve iş hayatına yönelik zararlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınmasını, fitne ve fesadın önlenmesini ihtiva eden çok sayıda hüküm bulunmaktadır.
Bu metinde İslam toplumunu yönlendiren ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah-insan ilişkisi ile doğrudan ilgili değildir?

16. Özünde, insanlığa karşı şahsî ve vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygusu vardır. Kur’an’daki, mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi Müslümanlara yönelik tavsiyelerin yanında, Hz. Peygamber’in sadaka ve sadaka-i cariye hadisleri bu kurumların yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ilk sit alanı uygulaması olarak kabul edilmektedir?

1. İslam kütüphaneciliğinin başlangıç devri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

19. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı ezberleyen kişiler için kullanılan kavramlardan biri değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasındaki ilmî gelişmelerin olumsuz etkilenmesine sebep olan hadiselerden biri değildir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çöz

‘’İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR