Kelam 2

2019 YILI 1. DÖNEM
admin
Ekim 27, 2023
13 views

1.Akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi kanundur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

2. Dinin amelî ve itikâdî hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara _________ denir.
Bu tanımdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

3. İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4. Her şeyin yaratıcısı olan bir Tanrı’nın varlığını kabul etme, O’nun mutlak ilmine ve gücüne inanma, aynı zamanda ilim, irade ve kudretiyle varlıklar üzerinde tasarrufta bulunduğunu, vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiğini, âleme ve insana daima müdahil olduğunu benimsemedir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasına etki eden unsurlardan biri değildir?

6. • Hz. Muhammed’in sünnetine uyan, onun ve ashabının yolunda olan kimselerdir.
• İnançla ilgili görüşlerinin şekillenmesinde, ilke ve esaslarının benimsenmesinde Hasan Basrî ile İmam-ı Âzam Ebu Hanife etkili olmuşlardır.
• Müslümanların çoğunluğunu oluşturur.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

7. İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir; Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. İnsanın iradesi de hürriyeti de yoktur.
Bu görüşe sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturîdî’ye aittir?

9. Aşağıdakilerden hangisi Haricîliğin doğuşunda etkili olan sebeplerden biri değildir?

10. Hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali ve soyuna tahsis edildiğine inanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

12. Aşağıdakilerden hangisi Cebriye mezhebinin savunduğu görüşlerden biridir?

13. • Bütün şekilleriyle inançsızlığı reddeder.
• Dine karşı yapılan her türlü tenkide cevap verir.
• Çağa uygun metotlarla Allah’ın varlığını ispat eder.
• İslam inanç esaslarını açıklayıp savunur.
Hakkında bilgi verilen ilim aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Nihilizmin reddettiği konulardan biri değildir?

1. Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle beraber onun ilim, irade gibi sıfatlarını reddeder, ahiret gibi bazıları inanç esaslarını inkâr eder.
Hakkında bilgi verilen felsefi ekol aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde politeizmin yanlışlığına değinilmemiştir?

17. Aşağıdakilerden hangisi “agnostisizm” için kullanılan bir kavramdır?

1. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist düşünceye getirilen eleştirilerden biri değildir?

19. “Allah’ın varlığı ve birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak, dinî kuralları hafife almak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

20. İnsanoğlu kendi benliğinde ve dış dünyada gözlemleyebileceği pek çok delille Allah’ın varlığına ulaşabilir. Hem iç dünyasında kendi vicdanıyla hem de dış dünyada sayısız işaretlerle Allah’ın varlığına inanır. Fıtratı bozulmamış tüm insanlar için iman etmek hem kolay hem de doğal olandır. İnançsızlık ve inkâr ise bir sapmadır ve insanın yaratılışına da aykırıdır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Kelam 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Kelam 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Kelam 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Kelam 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Kelam 2 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Kelam 2 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Kelam 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Kelam 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Kelam 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR