Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem


1.Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

2. Temiz bir çevrede yaşama hakkı; kişilere çevreyi kirletmeme ödevi, yerel yönetimlereyse temiz bir çevre için gerekenleri yapma sorumluluğu yükler.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?

3. Aşağıdaki temel haklardan hangisi vatandaşların oy kullanarak seçimlerde tercihlerini bildirmelerini ve aday olarak ülke yönetimine katılmalarını sağlar?

4. Sağlık hakkı, herkesin yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için devletten gerekli çalışmaları yapmasını isteme hakkıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin, sağlık hakkının gerçekleşmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

5. Devlet, hukukun üstünlüğüne dayalı sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olmalıdır. Ülke içinde kendine rakip bir gücün bulunmaması, uluslararası alanda da diğer devletlerle eşit iradeye sahip olması gerekir.
Bu parçanında bir devletin var olabilmesi için gerekli olan hangi koşuldan söz edilmiştir?

6. ___________, vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu devlet sistemidir.
Verilen ifadede noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?

7. I. Toplumu oluşturan bireyler arasında gelir adaleti sağlaması
II. Çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açılmasını desteklemesi
III. Kişilerin yoksulluğa düşmeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için sosyal kurumlar kurması
Verilenlerden hangileri sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer alır?

8. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen en yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

9. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirlenen ve ırk, cinsiyet, sınıf, mezhep ayrımı olmaksızın herkesin sahip olduğu insan haklarını kullanması yönündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin temel görevidir.”
Verilen ifade demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

10. • Seçimler için aday gösterirler ve ülkeyi yönetecek lider kadroları yetiştirirler.
• Halk ile iktidar arasında aracılık yaparlar.
• İktidarı kullanarak ülkeyi yönetirler.
Verilen işlevleri yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi ve insan haklarının gelişmesine katkısı olan olaylardan biri değildir?

12. İnsan hakları yalnızca yasal düzenlemeler yoluyla gerçekleşmez. İnsan hakları ancak insanların bunları bilmesi ve onları kullanma ve koruma bilincine varması sonucu gerçekleştirilebilir. İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir ve saygı gösterilir.
Bu parçanında insan haklarının gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

13. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin demokrasi bilincini kazanmasında etkili olan davranışlar arasında yer almaz?

14. Birleşmiş Milletler Örgütü, 1945 yılında dünyada barışın sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinin katılımına açık olarak kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

1. Ülkeler arasında doğabilecek çatışmaların önlenmesi için faaliyet gösteren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı organ aşağıdakilerden hangisidir?

16. Uluslararası sivil toplum örgütleri;
I. cehaletin önlenmesi,
II. ırk ayrımcılığının önlenmesi,
III. savaşların ortadan kaldırılması
konularından hangilerinde faaliyet gösterir?

17. Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki insanlar şişmanlıktan şikâyet ederken, bazı bölgelerde yaşayan insanlar açlıktan ölmekte ya da yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybetmektedir.
Bu parçanın insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

1. Atatürk ilkelerinden Devletçilik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

19. “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması tam ve kat’i manasıyla millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir.”
Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

20. Atatürk inkılabının düşünsel temelinde aydınlanma kavramı bulunmaktadır. Aydınlanma insanın kendi aklını kullanabilmesi olarak tanımlanır.
Buna göre Atatürk inkılabının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?


Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

aöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularından 20 adet soru bulunuyor. Açık öğretim lisesi sınavlarında başarılı olmak için geçmiş dönem Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularına çalışabilirsiniz. Açık Lise Test Çöz de Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait toplam 5 dönemin soruları yer alıyor. Bunları alt kısımda yer alan diğer sınavlar şeklinde listelenmiştir.

2019 yılı 1. dönem soruları, 2019 yılı 2. dönem soruları, 2019 yılı 3. dönem soruları, 2020 yılı 1. dönem soruları, açık lise 2020 yılı 2. dönem soruları olarak yer verilmiştir. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekiyor. 9 doğru cevap vermeniz halinde açık lise geçme notu olan 45 puan alırsınız. 45 puan almanız halinde diploma notunuzda düşük olacaktır.

Bu yüzden Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi ve diğer tüm açık lise sınavlarından yüksek not almanız halinde diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanınız yüksek olacaktır. Açık öğretim lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğru sorunun puanına etki etmiyor.

açık lise (aöl) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

Açık öğretim lisesi sınavlarında kesinlikle boş soru bırakmayınız. Bu sizin yararınıza olacaktır. Aol telegram kanallarımızdan t.me/mebacikogretimlisesi kanalımıza sizde katılabilirsiniz. Sitemiz www.aciklisetestcoz.com da tüm derslerin çıkmış yani geçmiş dönem sınav sorularına yer verilmiştir. Bunları pdf formatında bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek sınavlara hazırlanabilirsiniz. 2023 yılı 3. dönem sınavına girecek olan öğrenciler sitemiz üzerinden ders çalışabilirler.

Ayrıca “Açık Lise Ders Özetleri” kategorimizde Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ders özeti, Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1  konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Açık lise online sınav sorularına ulaşmak için sitemizde soru aramayı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR