Seçmeli Biyoloji 3

2019 YILI 1. DÖNEM
admin
Ekim 27, 2023
132 views

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.Nükleik asitler ile ilgili,
I. Yapı birimi olan nükleotitler, taşıdıkları organik baz ve beş karbonlu şeker çeşidine göre isimlendirilir.
II. Tüm çeşitleri ökaryot yapılı hücrelerde sitoplazmada bulunur.
III. DNA iki polinükleotit zincirinden meydana gelirken, RNA tek polinükleotit zincirinden oluşur.
yargılardan hangileri doğrudur?

2. DNA’da adenin deoksiribonükleotidi (A) ile timin deoksiribonükleotidi (T) arasında ikili, guanin deoksiribonükleotidi (G) ile sitozin deoksiribonükleotidi (C) arasında üçlü zayıf hidrojen bağı kurularak DNA nın iki zinciri birbirine bağlanır.
Verilen bilgiye göre DNA’daki toplam hidrojen bağı sayısı,
I. 2A + 3G,
II. Toplam nükleotit sayısı + C sayısı
III. Toplam nükleotit sayısı + T sayısı
verilen formüllerden hangileri ile bulunabilir?

3. “AAT TCG GCA” dizilimine sahip DNA ipliğinin karşı ipliğinin nükleotit dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

4. RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.
Yukarıda bazı mRNA kodonları ve bu kodonların şifrelediği amino asitler verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisi doğrudur?

6. Poliribozom ya da polizomlar, bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan yapılardır.
Polizomlar ile aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin kısa sürede ve çok sayıda üretimi gerçekleştirilir?

7. Aşağıda bakterilerden gen klonlamasının bazı aşamaları verilmiştir.
I. Bakteri plazmiti ve istenilen geni taşıyan DNA’nın izole edilmesi
II. Elde edilen rekombinant DNA’nın bakteriye aktarılması
III. Plazmit ve istenilen geni taşıyan DNA’nın restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Kesilen genin DNA ligaz ile plazmite yapıştırılması
Verilen aşamaların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

8. Kök hücreler; yenilenme gücü yüksek olan, vücut içinde ve uygun koşullar sağlanırsa laboratuvar ortamında sürekli bölünebilen ve birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir.
Buna göre aşağıda verilen hücrelerden hangisi çok özelleştiği ve bölünme yeteneğini kaybettiği için kök hücre olamaz?

9. Genetik mühendisliği çalışmaları ile bir canlının genomundaki tüm genlerin yerlerini belirlemek ve haritalarını çıkarmak için yapılan çalışmalara Genom Projesi denir.
İnsan Genom Projesi ile;
I. bazı hastalıklar erken teşhis edilerek önlenmesi,
II. kişiye özel ilaç üretimi ile ilaçların olası yan etkilerinin azaltılması ve ilaçla tedavinin başarı şansının artırılması,
III. üstün özellikleri bir arada taşıyan insan ırkı elde edilmesi
belirtilen durumların hangilerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmış olabilir?

10. Bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuş olan, biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı konuları inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

11.
Yukarıda bir hücredeki ATP döngüsü şematize edilmiştir.
“X” ile gösterilen tepkimeler ekzergonik olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi “X” yerine yazılabilecek metabolik bir olay değildir?

12.
Canlılarda gerçekleşen bazı fotosentez tepkimeleri yukarıda verilmiştir.
Buna göre,
I. Tüm fotosentez tepkimelerinde su hem tüketilir, hem de üretilir.
II. Fotosentez tepkimeleri sonucunda oksijen gazının açığa çıkabilmesi için su kullanılmalıdır.
III. Fotosentez tepkimelerinde kullanılan karbon kaynağı aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

13.
Engelmann’ın, ipliksi alg kullanarak yaptığı deneyde algin farklı kısımlarının farklı dalga boyunda ışığa maruz kalmasını sağlayarak oksijenli solunum yapan bakterilerin daha çok nerede kümeleştiğini gösteren şekil aşağıda verilmiştir.
Buna göre Engelmann yaptığı bu deneyde neyi araştırmaktadır?

14. Fotosentez reaksiyonları sırasında gerçekleşen,
I. glikoz sentezlenmesi,
II. oksijen üretilmesi,
III. ATP nin hem üretilip hem de tüketilmesi
olaylarından hangileri oksijenli solunum da gerçekleşir?

1.
Yukarıda fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları şematize edilmiştir.
Buna göre L ve M ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
L <-----> M

16.
Yukarıda fotosentez hızının karbondioksit yoğunluğuna bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafikten,
I. Fotosentetik canlıların yaşadığı ortamdaki CO2 yoğunluğu belirli bir seviyeye kadar arttığında fotosentez hızı da artar.
II. Ortamda CO2 tutucularının bulunması, fotosentez hızını düşürür.
III. CO2 fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde kullanılan inorganik bir maddedir.
yorumlarından hangileri çıkarılabilir?

17. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

1.
Yukarıda kemosentez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19. Oksijenli solunum sırasında,
- 6 karbonlu glikozun çeşitli enzimlerin kontrolünde 3 karbonlu pirüvata dönüştüğü,
- 2 ATP harcanıp, 4 ATP’nin üretildiği,
- NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) moleküllerinin organik moleküllerden hidrojen alarak NADH oluşturduğu
evre aşağıdakilerden hangisidir?

20.
Yukarıda oksijenli solunumun Krebs döngüsü şematize edilmiştir.
Şemaya göre Krebs döngüsünde aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarında bir artış gözlenmez?

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Biyoloji 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Biyoloji 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR