Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen nükleotit dizilimlerinde hangisi DNA’ya ait olamaz?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki moleküllerden hangisi tüm nükleik asit çeşitlerinde bulunur?
3.
Soru 3 )Bir canlının sağlıklı ve DNA taşıyan her vücut hücresindeki DNA miktarı ve DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası aynıdır. Ancak canlıyı oluşturan doku ve organlar yapı ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )DNA’nın kendini eşleyebilmesi için aşağıdaki maddelerden hangisi gerekli değildir?
5.
Soru 5 )UUU, UUC kodonları fenilalanin, CAU, CAC kodonları histidin ve AUG kodonu metiyonin aminoasidini şifrelerken, UAA, UAG ve UGA kodonları ise herhangi bir aminoasidi şifrelememektedir.
Buna göre aminoasitlerin şifrelenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )Bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan ve kısa sürede aynı proteinden çok miktarda üretilmesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
Yukarıda protein oluşumu şematize edilmiştir.
Bu şemaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 )Protein sentezi sırasında oluşan proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi modern biyoteknoji ile hedeflenen amaçlardan birisi değildir?
10.
Soru 10 )Canlılarda bulunan işlev ve yapıca bozuk genlerin tespit edilmesi, değiştirilmesi ve onarılmasını sağlayan uygulamalara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi ATP için doğrudur?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken ATP harcanmaz?
13.
Soru 13 )
Yukarıda bazı canlılarda gerçekleşen fotosentez reaksiyonları verilmiştir.
Verilen reaksiyonlarla ilgili olarak fotosentezle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi fotosentez reaksiyonları sonucu oluşabilecek organik moleküllerden birisidir?
15.
Soru 15 )
Yukarıda optimum koşullarda fotosentez hızını etkileyen faktörlerden birisine ait grafik verilmiştir.
Grafikte “X” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
16.
Soru 16 )Besinlerini kemosentezle üreten canlılar aşağıdaki terimlerden hangisi ile adlandırılır?
17.
Soru 17 )Oksijenli solunumda en çok ATP’nin üretildiği ETS’de aşağıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangisiyle ATP üretilmektedir?
18.
Soru 18 )Glikoliz sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon ile gerçekleşen olaylardan birisi değildir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ile oksijenli solunumun ortak özelliklerinden birisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020