Açık Lise Coğrafya 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Doğaya karşı değil, onunla birlikte olun.’’ sloganı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğ rafyanın inceleme alanına girer?
3.
Soru 3 )Maki bitki örtüsü ile ilgili aşağıdaverilen ifadelerden hangisi coğ rafya biliminin dağılış ilkesine örnektir?
4.
Soru 4 )Osmanlı denizcisi olan Piri Reis’in coğrafi araştırmalarının yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )I. Kutuplara doğru gidildikçe boyları kısalır.
II. Ardı ardına gelen ikisi arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır.
III. Aralarındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
Yukarıda verilenlerden hangileri paralellere ait özelliklerdendir?
6.
Soru 6 ) İki merkez arasında meridyen farkı arttıkça aralarındaki yerel saat farkı da artmaktadır.
Buna göre koordinat sistemi üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisi arasında yerel saat farkı daha fazladır?
7.
Soru 7 ) Harita üzerinde numaralar ile gösterilen yerlerin hangisi 42° kuzey paraleli ile 26° doğu meridyeninin kesiştiği noktaya daha yakındır?
8.
Soru 8 ) Yukarıda bir alanın kabataslak (ölçeksiz) çizimi gösterilmiştir.
Bu tür çizimlere ne denir?
9.
Soru 9 )Yeryüzünde bulunan doğal unsurlarve beşeri yapılar haritalara aktarı lırken noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç çeşit yöntemle gösterilir.
Buna göre aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi haritalarda çizgisel yöntemle gösterilir?
10.
Soru 10 ) Renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki haritalarda 0 – 500 metre arasındaki yüksekliğe kadar olan yerler yeşil renk ile gösterilir.
Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle çizilirse numaralandırılarak gösterilen taranmış alanların hangisi yeşil renkle gösterilir?
11.
Soru 11 )Yukarıda iki farklı Türkiye haritasında Ankara ve Mersin arasındaki uzaklık gösterilmiştir.
Ankara ile Mersin arasındaki ger çek uzaklık değişmediği halde haritalarda bu mesafenin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketi sonucunda gerçekleşir?
13.
Soru 13 )Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinde bir azalma meydana gelmez?
14.
Soru 14 )Türkiye’de aşağıdaki tarihlerin hangisinde gündüz süresi daha uzundur?
15.
Soru 15 )Yeryüzü ile temas eden ve içerisinde hava olayları gerçekleşen atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarına hava durumu denir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde hava durumundan söz edilmektedir?
17.
Soru 17 ) Yukarıda bir bölgenin izobar (eş basınç) haritası verilmiştir. Yüksek basınç merkezi ile alçak basınç merkezi arasındaki uzaklık arttıkça rüzgârın hızı azalır.
Buna göre izobar haritası üzerinde numaralandırılmış oklar yönündeesen rüzgârlardan hangisinin hızının daha az olması beklenir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?
19.
Soru 19 )Yıllık bulutluluk oranı fazla olan yerde güneşlenme süresi azdır.
Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinin güneşlenme süresi diğerlerine göre daha azdır?
20.
Soru 20 )Türkiye’nin kıyı kesimlerinde günlük sıcaklık farkı iç kesimlerine göre daha azdır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Coğrafya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020